Millenniumbos wordt nieuw leven ingeblazen. Vrijwilligers vol enthousiasme aan de slag

De eerste stappen zijn gezet. Langzaam maar zeker komt er weer meer leven in het Millenniumbos Hoogeveen. Dit dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers, die afgelopen zaterdag voor het eerst op het terrein aan de slag zijn gegaan. Dit onder begeleiding van Mark van Zwol van Landschapsbeheer Drenthe.

Maaien met de zeis in het Millenniumbos.

Maaien met de zeis in het Millenniumbos. Foto: Landschapsbeheer Drenthe

De vrijwilligers stonden te popelen, want zij hadden zich begin vorig jaar al gemeld na een oproep van de gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe. Na de eerste informatieavond brak al snel de coronacrisis uit, wat voor flinke vertraging zorgde.

Er zijn twee online vergaderingen gehouden, waarin onder meer een verdeling is gemaakt in de werkzaamheden. Zo gaat een groep zich bezighouden met een inventarisatie van de herdenkingsbomen, anderen nemen het onderhoud van deze bomen op zich en een derde groep gaat zich inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

Van Zwol legt uit: ,,De plannen zijn nog niet in beton gegoten. Zeker is wel dat we een centrale rol willen houden voor de herdenkingsbomen.” De vrijwilligers willen proberen de eigenaren van de herdenkingsbomen te achterhalen. Afgelopen zaterdag is een start gemaakt met de inventarisatie. Dat blijkt een flinke klus. ,,Er is geen administratie bekend van wie welke boom is”, legt Van Zwol uit. Personen die een herdenkingsboom in het gebied hebben kunnen zich melden via m.vanzwol@lbdrenthe.nl of tel. 0682249649.

Verwaarloosd

Henk Derks uit Hoogeveen is een van de vrijwilligers. Hij vertelt: ,,Je ziet dat sommige bomen en directe omgeving goed onderhouden zijn, dat mensen er zo nu en dan komen, bijvoorbeeld om te maaien. Andere delen zien er wat verwaarloosd uit. Ook zijn er helaas nogal wat herdenkingsbomen dood gegaan.” Van Zwol vult aan: ,,Mede daarom proberen we achter de eigenaren ervan te komen. Mochten zij graag een nieuwe herdenkingsboom willen planten, dan willen we die mogelijkheid geven. Bij de keuze voor een nieuwe herdenkingsboom is het de bedoeling dat men kan kiezen tussen soorten die het juist wel goed doen op het terrein. Dit was in het verleden niet altijd het geval, waardoor veel bomen helaas dood zijn gegaan.” Definitief is het weliswaar nog niet, maar er zijn plannen om het bos in de toekomst uit te breiden met nieuwe herdenkingsbomen.

Voor een ander deel van het terrein is het idee opgevat om dit kruidenrijker maken, zodat er meer bloeiende planten komen. ,,Er staan nu vooral brandnetels. Dat willen we graag veranderen door er een speciaal mengsel van wilde bloemen te zaaien in het najaar. Denk aan duizendblad, teunisbloem, hazenpootje en margriet. Dit lokt allerlei verschillende vlinders, bijen en hommels”, vertelt Derks enthousiast.

Park of bos?

Nog niet bekend is of het uiteindelijk een parkachtig gebied gaat worden of toch vooral een bos. Derks: ,,Er staan nu veel struiken als Gelderse roos en meidoorn. Als je er een bos van maakt, ben je die kwijt. Dat zou ik zonde vinden. Vooral in deze tijd staan die stuiken prachtig in bloei, wat weer vlinders en bijen aantrekt. Wat mij betreft is het gebied groot genoeg om een verdeling te maken, maar we gaan er met elkaar vast uit komen.” Het brainstormen hierover is in volle gang.

Afgelopen zaterdag is dus eindelijk het echte werk begonnen. Keurig coronaproof werd met tweetallen in vier afgebakende delen gewerkt. Er zijn onder meer nestkasten opgehangen en de afwatering is op orde gebracht. Derks weet: ,,Het was vroeger landbouwgebied. Aan de vegetatie kun je zien dat er een brij mest op heeft gelegen. Er zit bovendien een dikke leemlaag onder. Het terrein is hierdoor heel nat, waardoor niet alle geplante bomen het hebben overleefd.”

De natuurliefhebber uit Hoogeveen geniet van het werken in het Millenniumbos. ,,Het is een leuk gebied. Je kunt er heerlijk rondploeteren én het is er lekker rustig.” En nog een voordeel: ,,We hebben onszelf geen deadline gesteld, we hebben alle tijd.”

Meer vrijwilligers zijn welkom. De bedoeling is eens per maand gezamenlijk in het Millenniumbos aan de slag te gaan. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mark van Zwol via m.vanzwol@lbdrenthe.nl of tel. 0682249649.

Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen

Het Millenniumbos beslaat 1,7 hectare en is gelegen achter begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg. Het is ruim acht jaar geleden aangelegd op initiatief van de Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen. De gedachte erachter was om milieuvervuiling een klein beetje te compenseren door een nieuw bos aan te planten. Iedereen kreeg de mogelijkheid om een boom te kopen om die in het Millenniumbos te planten. Het werden bomen met veelal een hoge emotionele waarde: zowel vrolijke (een geboorte vieren) als droevige (een overledene herdenken). Het project kende een vliegende start en al snel waren er 1500 bomen verkocht. De Stichting Millenniumgemeente Hoogeveen is op een bepaald moment opgeheven, waarna het beheer werd overgedragen aan de gemeente Hoogeveen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu