PricoH stopt met Kwadraatonderwijs. Ouders reageren verbijsterd: ‘Dit is een grote ramp’

Het Kwadraatonderwijs gaat door, maar wel in afgeslankte vorm. Foto: Pixabay

Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH) gaat stoppen met de Kwadraatafdeling.

Enerzijds omdat het financieel te veel van PricoH vraagt om dit onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met vaak gedragsproblemen in de benen te houden, anderzijds omdat het lastig blijkt de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ouders van de leerlingen zijn maandagavond ingelicht over het besluit. Het nieuws sloeg bij hen in als een bom. Zij zijn verbijsterd.

Hoop gevestigd op samenwerkingsverband

PricoH had hoop gevestigd op het Samenwerkingsverband PO 2203 afdeling Hoogeveen, dat bestaat uit 10 besturen met 41 scholen voor primair onderwijs en waar PricoH deel van uitmaakt. Het voorstel van PricoH-directeur/bestuurder Gerard Janze was om de kosten van de Kwadraatafdeling, al snel tienduizenden euro’s per jaar, te delen. Dat werd niet ondersteund door de andere besturen, waardoor Janze geen andere oplossing ziet dan de deuren te sluiten. Niet per direct, maar over anderhalf jaar. ,,Wij gaan afbouwen. We hebben nu 19 leerlingen, verdeeld over 2 groepen. Dat wordt volgend schooljaar één groep. De komende periode grijpen wij aan om voor alle leerlingen individueel een passende oplossing te vinden.”

De ouders, die niet alleen afkomstig zijn uit Hoogeveen, maar onder meer ook uit Emmen, Assen en Meppel, reageerden maandagavond emotioneel. ,,Heel begrijpelijk”, vinden Janze en bovenschools directeur Stefan Gijsbertsen. ,,Sommige kinderen zaten al jarenlang thuis. De ouders dachten eindelijk een oplossing te hebben gevonden en nu blijkt die in de nabije toekomst te vervallen. Dat is hartverscheurend”, vindt Gijsbertsen. Ouders kwamen met diverse reddingsplannen, waaronder het zoeken naar sponsoring of een eigen bijdrage voor de ouders. Volgens beide heren zijn dit niet de manieren waarop onderwijs gefinancierd moet worden.

‘Het breekt je hart’

Tessa Wimmenhove en Marjolein Jansen, die beiden in Hoogeveen wonen en allebei twee kinderen op de Kwadraatafdeling hebben, noemen het besluit een grote ramp voor zowel de kinderen als de ouders. ,,Deze kinderen hebben veelal een schrijnende geschiedenis in het regulier onderwijs omdat ze buiten de boot vielen, terwijl ze zo hard hebben gewerkt om het daar wel te redden. Het breekt je hart als je kind nooit tussen de andere kinderen zal komen omdat hij als raar wordt gezien. Op de Kwadraatafdeling begrijpen ze elkaar. De kinderen bloeien er op. Ze krijgen de juiste uitdaging en de leerkrachten zijn begripvol.” Wat de moeders frustreert is het feit dat in het speciaal onderwijs, dus voor leerlingen die moeizaam leren, alles wordt vergoed, terwijl voor leerlingen aan ‘de bovenkant’ geen oplossing is. ,,Dat vinden wij oneerlijk en eigenlijk heel asociaal.” Zij willen het er niet bij laten zitten. ,,Wij gaan niet afwachten. We willen hoe dan ook meer aandacht hiervoor vragen. Hoe weten we nog niet, maar we gaan niet zonder strijd ten onder.”

‘Kinderen die in onderwijsland niet goed in beeld zijn’

Zo’n tien jaar geleden is PricoH gestart met de Kwadraatafdeling, die gevestigd is in cbs De Krullevaar. Omdat ondertussen in het regulier onderwijs ook steeds meer mogelijkheden worden geboden aan hoogbegaafde kinderen, zoals de Plus-klassen, zijn het de leerlingen die alsnog vastlopen die les krijgen op de Kwadraatafdeling. ,,Het zijn kinderen die in onderwijsland niet goed in beeld zijn. Het gaat ook vaak om thuiszitters”, weet Gijsbertsen. De problematiek van deze kinderen vraagt andere vaardigheden van de leerkrachten en een andere pedagogische aanpak. ,,Dat maakt dat het heel lastig is om goede leerkrachten hiervoor te vinden.”

Alles bij elkaar liggen de kosten om dit onderwijs te kunnen bieden aanzienlijk hoger, volgens Gerard Janze zelfs een keer zo hoog, dan in het regulier onderwijs. ,,Daarnaast zijn gemeentelijke subsidies stopgezet in verband met de bezuinigingen. Door de financiële problemen binnen de gemeente, die verantwoordelijk is voor nieuwbouw en renovatie van scholen, zijn ook nog eens huisvestingsproblemen ontstaan. Tel daar de krimp bij op, waardoor minder overheidsgeld wordt ontvangen (voor elke leerling ontvangt een school 6000 euro), en je begrijpt dat het niet gemakkelijk is het hoofd boven water te houden. Wij betalen de Kwadraatafdeling vanuit onze eigen middelen, terwijl dat geld eigenlijk hard nodig is om ook de rest in de benen te kunnen houden. Dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wij het alleen niet meer redden.”

Teleurgesteld

Beide heren geven aan teleurgesteld te zijn, maar ook hoop te hebben dat in het samenwerkingsverband in de toekomst breder wordt gekeken. ,,Blijkbaar kijken we nu nog erg in ons eigen straatje. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen. Daar zal de komende tijd zeker over nagedacht en gediscussieerd worden”, reageert Janze. Gijsbertsen eerlijk: ,,Ik ben wel boos als het gaat om de ontkenning van deze doelgroep. Dat doet zeer.”

Ingrid Cornelissen, voorzitter van de Hoogeveense afdeling van het samenwerkingsverband, vertelt dat het samenwerkingsverband voor iedere leerling die onderwijs volgt bij Kwadraat in de vorm van een arrangement op leerlingniveau al sinds de start bijdraagt en dit nog steeds doet. ,,Maar nu in het huidige proces van verandering bij het samenwerkingsverband willen wij niet vooruitlopen op onze themavergaderingen van februari in de opmars naar een nieuwe gezamenlijke inhoudsbepaling en bijbehorende begroting. Daarom is besloten de Kwadraatafdeling niet over te nemen als zijnde tussenvoorziening van het samenwerkingsverband.” Bang dat door dit besluit weer kinderen thuis zullen komen te zitten, is ze niet. Cornelissen heeft er alle vertrouwen in dat PricoH een oplossing vindt voor elk kind.

Geen ontslagen

Het sluiten van de Kwadraatafdeling heeft geen gedwongen ontslagen tot gevolg. De medewerkers hebben volgens Gerard Janze een baangarantie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu