Wordt de Hoogeveense Vaart een warmtebron voor woonwijken? Volgend voorjaar meer helderheid over toepassing aquathermie in Hoogeveen en De Wolden

Nederland moet van het aardgas af, maar waar halen we onze warmte dan vandaan? Waar Hoogeveen veel aandacht heeft voor waterstof en De Wolden zich richt op groen gas worden er in deze gemeenten tegelijkertijd ook andere energiebronnen onder de loep genomen. Want het is duidelijk: de totaaloplossing zit ‘m in een mix van energiebronnen anders dan aardgas. Een daarvan is aquathermie. Hier wordt zowel in Hoogeveen als in De Wolden serieus naar gekeken.

In Hoogeveen is de wijk Kattouw op dit moment in beeld als een mogelijke plek waar aquathermie met water an de Hoogeveensche Vaart een rol zou kunnen gaan spelen.

In Hoogeveen is de wijk Kattouw op dit moment in beeld als een mogelijke plek waar aquathermie met water an de Hoogeveensche Vaart een rol zou kunnen gaan spelen. Willem Braam

Lees meer over
Hoogeveen

Aquathermie is de verzamelterm voor verwarmen en koelen met water. Dat kan afvalwater, rioolwater en oppervlaktewater zijn. De aandacht in Hoogeveen en De Wolden is op de laatstgenoemde vorm (TEO - Thermische Energie uit Oppervlaktewater) gericht, leggen beleidsadviseurs duurzaamheid Erik Dusseljee en Wessel de Wagt van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden uit.

Nieuws

menu