Het moet begrijpelijker en toegankelijker. Ambtenaren uit de provincie Overijssel krijgen cursus om de communicatie naar de burgers te verbeteren

Woordenboeken. Foto: Archief ANP

Veel mensen staan er niet bij stil, maar ook in Nederland heeft een grote groep moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland is zo’n 12 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. In de provincie Overijssel is dat percentage met 11,5 procent gelijk aan het landelijke gemiddelde. Ambtenaren van de provincie krijgen een cursus om daar beter mee om te gaan.
Lees meer over
Meppel

In Overijssel zijn er wel regionale en lokale verschillen. Zo blijkt dat 13 procent van de inwoners van Twente en 10 procent in de omgeving van Zwolle moeite heeft met lezen en schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, vinden het vaak ook lastig om een smartphone of een computer te gebruiken. Dat maakt het voor hen lastig om communicatie vanuit de overheid te begrijpen.