Het moet begrijpelijker en toegankelijker. Ambtenaren uit de provincie Overijssel krijgen cursus om de communicatie naar de burgers te verbeteren

Woordenboeken. Foto: Archief ANP

Veel mensen staan er niet bij stil, maar ook in Nederland heeft een grote groep moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland is zo’n 12 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. In de provincie Overijssel is dat percentage met 11,5 procent gelijk aan het landelijke gemiddelde. Ambtenaren van de provincie krijgen een cursus om daar beter mee om te gaan.

In Overijssel zijn er wel regionale en lokale verschillen. Zo blijkt dat 13 procent van de inwoners van Twente en 10 procent in de omgeving van Zwolle moeite heeft met lezen en schrijven. Mensen die laaggeletterd zijn, vinden het vaak ook lastig om een smartphone of een computer te gebruiken. Dat maakt het voor hen lastig om communicatie vanuit de overheid te begrijpen.

Om die reden verzorgen Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC in alle twaalf provincies een inspiratiemiddag voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Met het doel om de communicatie begrijpelijker en toegankelijker te maken.

Te moeilijk

‘De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk’, benadrukt Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven. ‘Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. Met deze sessies willen wij onze kennis en kunde delen op het gebied van eenvoudig communiceren.”

In elke provincie laat Stichting ABC zien hoe belangrijk het is om ervaringsdeskundigen bij begrijpelijke communicatie te betrekken en hoe je dat doet. Bij de sessie in Overijssel is Taalambassadeur Roelof Prins (75) uit Dedemsvaart aanwezig. Hij volgt al vijftien jaar een cursus lezen en schrijven. Volgens Roelof is zijn computer inmiddels zelfs een goede vriend geworden.

Duidelijke taal

‘Als Taalambassadeur kijk ik geregeld mee naar teksten van bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeenten’, legt Prins uit, die een duidelijk advies heeft: ‘Maak zinnen echt zo kort mogelijk. En het liefst zonder afkortingen en verwijzingen naar wetsartikelen. Veel communicatie gaat tegenwoordig digitaal. Daar hebben mensen nog grote moeite mee. Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor duidelijke taal!’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu