Betalen voor levendige en aantrekkelijke binnenstad? 'Ja' zeggen Meppeler vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren in Meppel willen de binnenstad levendig en aantrekkelijk houden. Dat willen zij doen door een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te starten.

Krijgt Meppel een vastgoed-BIZ?

Krijgt Meppel een vastgoed-BIZ? Foto: NDC Mediagroep/Petra Beugelink

Dat betekent dat alle vastgoedeigenaren in de binnenstad een verplichte belasting gaan betalen. Het geld dat op deze manier binnenkomt, wordt gebruikt om de binnenstad te verbeteren.

„Het aantrekkelijk houden van de binnenstad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren”, vertelt Gerard ter Braake, voorzitter van de VECM (Vereniging Eigenaren Centrum Meppel). „De Meppeler Handelsvereniging heeft sinds 2017 een BIZ. De gemeente heeft destijds de winkeliers geholpen met het vormen van de BIZ. Zij wil dat onder dezelfde voorwaarden ook voor de vastgoedeigenaren doen.”

95 Procent positief

De VECM is opgericht in 2018 en kent een vijfkoppig bestuur. De vereniging heeft 84 leden. De Meppeler binnenstad heeft zo’n 300 tot 350 vastgoedeigenaren. Het gaat om het gebied binnenstad inclusief de aanloopstraten, zoals het Zuideinde en de Molenstraat.

Op initiatief van het bestuur van de VECM is er een start gemaakt met het realiseren van een bedrijveninvesteringszone. Vorige week is het vijfjarenplan voorgelegd aan de leden. „Dat is positief ontvangen”, vertelt Gerard ter Braake. „Maar liefst 95 procent van de pandeigenaren heeft positief gestemd. De overige 5 procent heeft neutraal gestemd. Dit is de eerste stap. Nu gaan we als bestuur aan de slag om het plan te vervolmaken.” Voor 1 oktober wordt het plan door de VECM aangeboden bij het college van burgemeester en wethouders. Daarna behandelt het college de stukken en belandt het vervolgens bij de gemeenteraad.

Draagvlak meten

„Dat is een spannend moment voor ons”, legt Ter Braake uit. „We hopen natuurlijk op een positieve uitkomst. Maar dan zijn we er nog niet. Er moet daarna nog een draagvlakmeting plaatsvinden onder alle 300 vastgoedeigenaren in de binnenstad. We zullen in aanloop daar naar toe nog informatieavonden gaan organiseren.”

Pandeigenaren betalen per pand mee, dat bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde. Het gaat dan jaarlijks om een minimale bijdrage van 200 euro en maximaal 1500 euro per pand. Met het geld dat op deze manier binnenkomt wordt in de binnenstad geïnvesteerd door de vastgoed-BIZ. De VECM zet in op het behoud van huurders, interessante invulling van de panden en wil een positief vestigingsklimaat creëren. „Op het moment dat de BIZ een feit is, kunnen we hier vol op inzetten en Meppel nog positiever op de kaart zetten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu