Bewoners Werkhorst en Reeststouwe luiden noodklok over langsrazend verkeer en onveilige kruising

Bewoners van de Werkhorst en Reeststouwe maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid in hun directe omgeving. Op de Werkhorst wordt het volgens hen steeds drukker, automobilisten rijden veel te hard en de kruising Werkhorst-Reeststouwe is zeer onoverzichtelijk.

Omwonenden vinden de kruising Werkhorst-Reeststouw zeer onoverzichtelijk.

Omwonenden vinden de kruising Werkhorst-Reeststouw zeer onoverzichtelijk. Foto: Martijn Bijzitter

Auto’s die met snelheden van 80 kilometer per uur over de Werkhorst razen, zijn geen uitzondering. Sterker, Jacco Schilperoord-Vermanen maakt mee dat automobilisten het aandurven op de Werkhorst het gaspedaal tot boven de 100 kilometer per uur in te trappen. „Ik kan snelheden inmiddels goed inschatten. Het verbaast me dat het zo vaak goed gaat. Ik hoor weleens iemand heel hard op de rem gaan, gelukkig is het nog altijd goed gegaan. Ik geef toe, ik rijd ook weleens te hard, maar 60 of 100 kilometer per uur is nog wel een verschil,” zegt Schilperoord.

Hij woont aan de Werkhorst en merkt dagelijks dat het steeds moeilijker wordt om veilig zijn erf te verlaten. Naast het voorbijrazende verkeer op de hoofdrijbaan, moet hij ook rekening houden met fietsers die van twee kanten komen. „Ik heb bij het uitrijden al een paar keer bijna iemand in mijn zijkant gehad.”

Zandpad en klinkerweg

Zijn buurman Harry Talen woont op de hoek van de Werkhorst en Reeststouwe. Al 35 jaar. „Toen we hier kwamen, was de Reeststouwe een zandpad en de Werkhorst een klinkerweggetje”, herinnert hij zich. Met de verbeterde infrastructuur zag Talen de verkeersintensiteit toenemen. De afgelopen zes jaar is de zuidelijke invalsweg van Meppel zo druk geworden, dat situaties volgens hem letterlijk niet meer zijn te overzien.

„Op de drukste tijden kun je amper de Werkhorst oprijden of oversteken. Je ziet auto’s en snelle fietsers te laat aankomen.” Van het rijgedrag snapt hij maar weinig. „Touringcars maken het helemaal bont. Je zou toch zeggen dat dat professionele chauffeurs zijn. Een bord plaatsen? Daar trekt niemand zich wat van aan.”

Verkeersdrempel

Op de kruising Werkhorst-Reeststouwe-Westerstouwe ligt een verkeersdrempel. Deze heeft nauwelijks tot geen invloed op de snelheid van het verkeer, ervaren Talen en Schilperoord. „Ook met aanhangers knallen ze er overheen. Soms zit je rechtop in je stoel. Buiten kunnen we elkaar nauwelijks verstaan. Als ze van de drempel afgaan, gaan ze vol op het gas”, zegt Schilperoord. „Auto’s worden natuurlijk ook steeds beter. Je voelt niet eens dat je over een drempel gaat.”

Volgens Schilperoord zit de oplossing in snelheidscontroles. „In de twee jaar dat ik hier woon, heb ik één keer iemand met een lasergun zien staan. Als je weet dat je regelmatig gepakt kunt worden, rijd je wel een tandje minder. Hoe moeilijk kan het zijn om af en toe de snelheid te controleren?” En Talen: „Als iedereen 50 kilometer per uur zou rijden, was het probleem al aardig opgelost.” De politie wil niet reageren op de klachten.

Met de stijging van de verkeersintensiteit en verhoogde snelheden is ook de uitstoot van fijnstof flink omhoog gegaan. Talen: „Als ik boven over de vensterbank wrijf, zijn m’n vingers zwart.”

Spoorwegovergang

Voor de zomervakantie is in de politiek de discussie over de spoorwegovergang in de Reeststouwe gevoerd. Dit moet de verbinding worden voor fietsers vanuit Meppel-Zuid naar Ezinge. Afgezien van het feit of dit een tunnel wordt of gelijkvloerse spoorwegovergang blijft, staat vast dat elke dag zo’n 1400 scholieren de Werkhorst zullen moeten oversteken. Volgens Talen en Schilperoord dé bottleneck.

Talen: „Het verbaast me dat dit verkeersprobleem niet in beeld is gekomen en dat er zo gefocust is op de spoorwegovergang. Diep in mijn hart had ik liever niet gewild dat de fietsverbinding er zou komen met al dat geschreeuw de hele dag, maar het is veel vervelender als er straks een fietser wordt doodgereden.”

Harry Talen heeft de politiek benaderd en alle acht fracties in de gemeenteraad een uitgebreide mail gestuurd. Alle partijen reageerden snel. „En netjes”, vindt Talen. „Ze bedankten me dat ik het probleem aan de kaak stelde en zouden het in hun fractie bespreken. Natuurlijk zeggen ze dat, maar of het genoeg invloed heeft, weet ik niet. Hennie Visscher van de ChristenUnie is op bezoek geweest. Daarna is het stil gebleven. Iedereen is op de hoogte, maar voor ons gevoel staan we weer op nul.”

„Ik weet niet of de gemeente de urgentie van het onveilige kruispunt inziet. Het is een probleem dat erger wordt. De eerste aanzet om de noodklok te luiden is omdat het voor ons huis onveilig is, maar al die fietsers die over de kruising moeten, lijkt me een sterk argument om de snelheid op de Werkhorst eruit te halen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu