'Bij tweede golf moet Meppel zich richten op economie, zorg en tegengaan eenzaamheid'

Een derde van de deelnemers aan een digitale peiling onder inwoners van Meppel geeft aan dat het hulppakket en de communicatie van de gemeente Meppel tijdens de coronacrisis onvoldoende was. Daarnaast vinden zij dat bij een eventuele tweede golf de gemeente zich vooral moet richten op het draaiende houden van de economie, de zorg en het tegengaan van eenzaamheid.

Het stadhuis in Meppel.

Het stadhuis in Meppel. Foto: Daan Prest

Dit blijkt uit een ‘flitspeiling’ die de gemeenteraad hield tussen 31 augustus en 10 september via internet. Daarop kwamen 703 inzendingen binnen. Daarvan waren er 686 op persoonlijke titel en 17 namens een organisatie of bedrijf. Naar aanleiding van bovengenoemde resultaten wil dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders een onderzoek instelt om uit te zoeken hoe de hulp aan en communicatie naar de Meppeler bevolking verbeterd kan worden. Daarnaast wil de raad een onderzoek naar welke extra maatregelen de gemeente bij een tweede coronagolf kan nemen op het gebied van economie, zorg en eenzaamheid.

Goede balans

Uit de peiling blijkt verder dat een derde van de deelnemers tevreden is over wat de gemeente nu doet voor jongeren en ouderen. De helft echter, geeft aan dat er wel wat extra gedaan mag worden voor deze groepen. Voor de toekomst vinden de inzenders het belangrijk dat de gemeente zich vooral richt op de economie, werkgelegenheid, zorg en welzijn. De Meppelers vinden wel dat er een goede balans moet zijn tussen de verschillende beleidsterreinen.

Aanleiding voor de peiling was de coronacrisis. Deze crisis heeft grote impact op inwoners, organisaties, bedrijven en de Meppeler samenleving. Naast de digitale peiling hebben (duo-)raadsleden op 10 september gesprekken gevoerd met inwoners op straat. In vijf winkelcentra (Haveltemade, De Swaenenborgh, Nijeveen, Oosterboer en Koedijkslanden) troffen zij 180 mensen. Ook deze inwoners gaven aan dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor mensen die eenzaam en/of depressief zijn. De term eenzaamheid kwam vaak terug in de gesprekken. Ook zijn er zorgen over ondernemers, werkgelegenheid en de handhaving.

Positieve punten: Taste Away

Naast de zorgpunten over corona zijn er ook positieve punten benoemd, zoals de rust in de binnenstad en de meewerkende houding van de gemeente bij initiatieven zoals Taste Away .

Raadsleden kregen verder op straat te horen dat de gemeente geen geld moet besteden aan ‘projecten die geen prioriteit hebben’. Ook is een wens van Meppelers dat de openingstijden van het Stadhuis worden verruimd en dat de gemeente in gesprek gaat met jongeren op scholen om de bewustwording over corona te benadrukken. Tevens zou het de gemeente sieren tijdens de week van de eenzaamheid een bedankje te doen toekomen aan mensen die zich inzetten tegen eenzaamheid.

Gemeenteraad wil alleen met een reden de straat op

De gemeenteraad besprak gisteravond de resultaten van de gesprekken en digitale peiling. Alle fracties noemde de acties om hun oor te luister te leggen bij de burgers geslaagd. Het voorstel van Ina Booij van de ChristenUnie om standaard één keer in de zes weken met de raadsleden op de markt te staan, kreeg niet de steun van de raad. De partijen willen zich niet structureel op straat begeven, alleen als daar een concrete aanleiding toe is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu