Burgemeester Korteland is kritisch op coalitieakkoord Meppel. Hij pleit voor verder onderbouwen standpunten

Burgemeester Richard Korteland heeft in een brief gereageerd op het coalitieakkoord van Sterk Meppel, VVD en D66. Korteland maakt zich zorgen over de druk op de ambtelijke organisatie, maar hij vraagt ook om scherpere formuleringen en prioritering van onderwerpen. Bovendien geeft hij een tik op de vingers in de havendiscussie: ‘Het is verstandig om uw standpunten in lijn te brengen met de reële werkelijkheid in tegenstelling tot uw politieke wens’.

Klaas de Vries, Robin van Ulzen, Eduard Annen en Jeannet Bos (vlnr) proosten op het nieuwe coalitieakkoord.

Klaas de Vries, Robin van Ulzen, Eduard Annen en Jeannet Bos (vlnr) proosten op het nieuwe coalitieakkoord. Foto: Wilbert Bijzitter

Lees meer over
Meppel

Het is niet uniek dat een burgemeester zich uitlaat over de uitkomst van de onderhandelingen tussen politieke partijen. Korteland beroept zich op artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet. Die zegt dat de burgemeester, nadat hij is geïnformeerd over het coalitieakkoord, ‘in de gelegenheid wordt gesteld zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken’.

Nieuws

menu