Corona jaagt Meppel op kosten: 75.000 euro extra kosten en 150.000 euro misgelopen inkomsten

De gemeente Meppel heeft tot dusver een kleine 75.000 euro aan extra kosten gemaakt vanwege de coronacrisis. Daarnaast heeft het nog ruim 150.000 euro aan opbrengsten misgelopen. Dat blijkt uit een eerste voorlopige rapportage van de gemeente.

De coronacrisis zorgt voor een tekort voor 2020, verwacht de gemeente Borger-Odoorn.

De coronacrisis zorgt voor een tekort voor 2020, verwacht de gemeente Borger-Odoorn. Foto: archief NDC Mediagroep

Het gaat hierbij om informatie tot half mei.

Grootste kostenpost: Ogterop

Vooralsnog is bekend dat de gemeente Meppel voor een kleine 75.000 euro aan extra kosten gemaakt. Schouwburg Ogterop heeft hierin het grootste aandeel: 60.000 euro. Dit geld is bestemd voor de stichting Horeca Schouwburg Ogterop, omdat het met een urgent liquiditeitsprobleem zit - wat betekent dat het niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

De andere extra kosten betreffen onder meer de communicatie van de gemeente over de coronacrisis.

Parkeerinkomsten

Behalve extra kosten heeft de gemeente ook te maken met inkomsten die ze misloopt vanwege de coronacrisis. Parkeergeld bijvoorbeeld. De gemeente had tot eind april de parkeerautomaten afgesloten vanuit hygiëne-overwegingen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente 50.000 euro aan parkeerinkomsten is misgelopen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Huur van sportaccommodaties

Alle sportaccommodaties in de gemeente Meppel zijn gesloten. Gebruikers van de sporthallen kunnen bij de gemeente een beroep doen op verlaging van de huur. De gemeente roept de verenigingen op dit alleen te doen als dit zorgt voor inkomstenderving die niet te compenseren is via andere regelingen, bijvoorbeeld vanuit de sportkoepel NOC*NSF. Desondanks heeft de gemeente tot en met eind mei 30.400 euro minder huurinkomsten ontvangen. Tot eind juni loopt dit op tot 35.000 euro.

Daarnaast loopt de gemeente zo’n 14.000 euro per kwartaal mis voor de buitensportaccommodaties. Gemeenten kunnen overigens gecompenseerd worden door de Rijksoverheid voor de kwijtschelding van huurkosten van sportaccommodaties.

Geen terrassen

De opgeborgen terrassen zorgen niet alleen bij de horeca voor problemen, ook de gemeente heeft er last van. De gemeente heft normaal gesproken precariobelasting, onderdeel daarvan zijn de terrasrechten. Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente deze belasting tot en met 31 augustus opgeschort. In totaal loopt de gemeente hierdoor tot dusver 7500 euro mis, waarvan 4500 euro toe te rekenen valt aan de terrasrechten - 1500 euro per maand.

Nogmaals Ogterop

Behalve dat de gemeente extra kosten maakt voor Ogterop, verwacht het ook nog eens minder opbrengsten ervan te krijgen. Mochten er per 1 september weer, op kleine schaal, activiteiten gehouden worden, dan houdt de gemeente er rekening mee dat de schouwburg het jaar afsluit met een tekort van 50.000 euro. Hierbij benadrukt de gemeente dat het gaat om een schatting, op basis van de kennis van nu.

Meer vraag naar bijstand

Al met al is dit een eerste indruk. De gemeente houdt dan ook rekening met meer financiële gevolgen, die op dit moment nog niet zichtbaar zijn.

Zo is het vooralsnog niet inzichtelijk wat voor extra kosten er met de uitkeringen gemoeid zijn. Wel is er een flinke stijging in het aantal aanvragen voor de bijstand. Dit jaar zijn er tot en met 13 mei 110 aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Dat zijn er 33 meer dan vorig jaar, over dezelfde periode. Het gaat hierbij om aanvragen, dus nog niet om toegezegde uitkeringen.

In totaal zijn er door de gemeente Meppel tot en met 13 mei meer uitkeringen verstrekt dan vorig jaar. Tot 13 mei gaat het om 746 uitkeringen, tegenover 732 vorig jaar. Opmerkelijk is dat op 3 maart het aantal uitkeringen nog lager lag dan vorig jaar.

Zelfstandig ondernemers

Tot en met 10 mei heeft de gemeente al een miljoen euro uitgekeerd aan zelfstandige ondernemers, vanuit de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Het gaat om 570 unieke cliënten, meldt de gemeente. Toch brengt dit geen gevolgen met zich mee voor de gemeente. De gemeenten worden namelijk volledig financieel gecompenseerd hiervoor. Het voorschot dat de gemeente Meppel voor deze regeling heeft gekregen, ruim 3,3 miljoen euro, lijkt vooralsnog ruim voldoende. Wat de daadwerkelijke kosten zijn die de regeling met zich meebrengt is nog niet bekend.

Kleine besparing: de kantine

Toch is er een beetje positief financieel nieuws voor de gemeente. Vanwege de coronacrisis is er 5000 euro minder uitgegeven aan de catering en de kantine in het stadhuis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu