Geke Maes wordt coördinator van project buurtgezinnen in Meppel: 'Mensen met elkaar verbinden, daar word ik blij van'

De Meppelse Geke Maes wordt in de gemeente de coördinator van Buurtgezinnen. Per 1 september begint ze. Haar eerste taken zijn vooral gespitst op het wij en zijd bekend maken van het nieuwe project.

Geke Maes - coördinator buurtgezinnen Meppel.

Geke Maes - coördinator buurtgezinnen Meppel. Foto: Foto: Wim Goedhart

Stichting Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn aan zogenaamde steungezinnen. Deze steungezinnen gaan het gezin ontlasten bij de opvoeding. Dit zorgt tegelijkertijd voor extra aandacht voor de kinderen en een steviger netwerk rondom de gezinnen. Geke Maes gaat deze gezinnen aan elkaar koppelen.

„Mensen met elkaar verbinden, daar word ik blij van”, vertelt Maes. „We leven in een vrij individualistische maatschappij. Mensen moet zich steeds meer zelf redden, zijn gewend om dingen zelf te regelen en op te lossen. Maar iedereen kent wel periodes in zijn leven waarin het even niet zo lekker loopt. En hoe fijn is het dan om elkaar te kunnen helpen.” Ze ziet ze veel in het concept. „Het is heel laagdrempelig. Anders dan professionele hulpverlening.”

De gemeente Meppel is ook enthousiast en stelt over een periode van 2 jaar ongeveer 90.000 euro beschikbaar. Het is een proef. Het gaat in de eerste instantie om een proeftuin. In deze periode wordt gekeken of het project aanslaat en hoe groot de vraag hiernaar is in Meppel. Als de proef succesvol is, wordt gekeken naar een langdurige samenwerking.

Investering is goedkoper dan andere zorg

Uit ervaringen elders in het land, blijkt dat de inzet van Buurtgezinnen leidt tot meer rust en een hoger welbevinden van ouders en kinderen. Ouders ervaren minder opvoedstress en voelen zich gesteund door hun omgeving. Bij kinderen worden er positieve gevolgen gezien in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Het doel is ook preventief, voorkomen dat bestaande problemen erger worden. Bij langdurige overbelasting komt een deel van de deze gezinnen terecht bij professionele hulpverlening, waarvan de kosten hoger zijn, in die zin is het ook een investering. Gemiddeld wordt er zo’n 5000 euro bespaard bij gezinnen die geen professionele hulp krijgen als ze met buurtgezinnen starten en 11.000 euro bij gezinnen mét professionele hulp.

Maes heeft een achtergrond als orthopedagoog. Ze heeft met diverse doelgroepen gewerkt en acht jaar een orthopedagogische praktijk gehad in Meppel. Mooi werk, maar de nadruk op diagnostiek en testscores begon haar wat tegen te staan. „Dat is het mooie aan Buurtgezinnen. Elkaar helpen in de eigen omgeving, op gelijkwaardige en vriendschappelijke basis. Het voelt heel zinvol om hieraan te mogen bijdragen.”

Project bekend maken

Buurtgezinnen gaat per 1 september van start in Meppel. „In het begin zal ik vooral bezig zijn om dit project op de kaart te zetten. Ik ga contact leggen met scholen, zorgverleners, kinderdagverblijven en wijkplatforms. We hopen vervolgens aanmeldingen binnen te krijgen, zodat we de eerste koppelingen kunnen gaan maken.” In het eerste jaar wordt ingezet op 10 koppelingen en dat moet langzaam groeien richting de 15 à 20 in het tweede jaar.

Of ze zelf een steungezin zou kunnen zijn? „In eigen kring doen we dat al.Wie weet, komt er in de toekomst eens een vraaggezin op ons pad.”

Buurtgezinnen Meppel is te volgen via social media. Zowel vraag- als steungezinnen kunnen zich aanmelden via geke@buurtgezinnen.nl of via de website buurtgezinnen.nl.

Lees ook

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu