Gemeente Meppel ziet in begroting kans om financiële positie te versterken

Het stadhuis van Meppel. Foto: Daan Prest

De burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel presenteerden dinsdagmiddag een sluitende begroting voor het jaar 2021 waarin geprobeerd wordt om de voorzieningen ondanks de coronacrisis op peil te houden. Daarnaast wil het college de financiële positie van de gemeente verstevigen. Maar dat kan niet zonder een verhoging van de Onroerendzaakbelasting (OZB) met 10 procent.
Lees meer over
Meppel

Ook de afvalstoffenheffing gaat met 1,75% omhoog. De verhoging van de OZB bedraagt volgens wethouder van financiën Jaap van der Haar in 2021 tussen de 30 en 40 euro per gezin. „Draaien aan de ozb-knop om meer inkomsten te krijgen is het laatste wat je wilt”, aldus Van der Haar. Hij verwacht dan ook niet dat in de komende jaren de OZB nogmaals zal worden verhoogd.

Van der Haar spant zich samen met bestuurders van andere gemeenten in om een hogere vergoeding van het Rijk binnen te halen. Dat is niet alleen nodig om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen maar ook om het voortbestaan van een betrouwbare lokale overheid te garanderen.

Volgens burgemeester Richard Kortland zal de bestrijding van de crisis vanuit een crisisorganisatie steeds meer naar het gewone politieke domein verschuiven.

Wethouder Robin van Ulzen ziet dat al gebeuren. „Het coronavirus heeft ook grote impact op onze binnenstad. De noodzaak van de met ondernemers ingezette concentratie van detailhandel en verbetering van de verblijfskwaliteit in het centrum is hierdoor versterkt”, zegt hij. Om de binnenstad vitaal te houden heeft de provincie Drenthe extra geld beschikbaar gesteld voor het binnenstadfonds. De herinrichting Groenmarkt, de afronding van het Kerkplein en tuinen van de stad staan voor aankomend jaar op het programma.

Naast investeringen in de binnenstad heeft ook de ontsluiting van Nieuwveense Landen prioriteit. In de wijk is nog ruimte voor 1.500 nieuwe woningen. Hoewel er schaarste aan huizen in Regio Zwolle wordt geconstateerd en de economie een impuls kan gebruiken wordt er niet versneld met de bouwactiviteiten. Het uitgiftetempo van een paar honderd woningen tot 2025 blijft gehandhaafd. Wel wordt de infrastructuur volgend jaar aangepakt. Daarnaast krijgt Nieuwveense Landen een sociaal en cultureel hart in de vorm van een eigen school.

Wethouder Henk ten Hulscher constateert een 20 procent hogere instroom bij de sociale voorzieningen, zoals werkloosheidsuitkeringen en bijstand. Hij verwacht als gevolg van de coronacrisis een toenemend beroep op die voorzieningen. „Toch is een goed investeringsklimaat de basis in Meppel”, zegt hij. „In de coronaperiode begeleiden we mensen zoveel mogelijk van werk naar werk. Ondernemers ondersteunen en begeleiden we samen met landelijke en regionale regelingen.”

Ook wethouder Jaap van der Haar ziet kansen voor de economie. „Ons erfgoed moeten we niet alleen behouden uit schoonheid maar het dient ook een economisch belang”, stelt hij. „Bezoekers komen naar Meppel vanwege de beleving en de kwaliteit van de openbare ruimte. Binnenkort wordt dan ook een erfgoednota aan de raad aangeboden.

Tot slot zet het college in op duurzaamheid. Naast de versterking van de biodiversiteit en het afvalbeleid omvat dat ook de energietransitie. Naast het stimuleren van zonnepanelen op (bedrijfs)daken komt er ook de mogelijkheid om kleine windmolens te plaatsen bij agrarische bedrijven. Deze windmolens hebben een as-hoogte tot 15 meter.

Burgemeester en wethouders sturen deze week de begroting 2021 voor de gemeente Meppel naar de raad. De raad zal de begroting bespreken in de vergadering van donderdag 12 november.

De begroting is te vinden op meppel.nl/begroting


Nieuws

Meest gelezen

menu