Gemeente gaat in gesprek met bewoners Voorstraat in Meppel over sekswerk. 'Niet van plan iets te veranderen. Nieuw beleid gaat over vergunningen'

De gemeente gaat op korte termijn opnieuw in gesprek met inwoners van de Voorstraat over het besluit om een groter deel van deze straat aan te wijzen als gebied waar prostitutie wordt toegestaan.

In de Voorstraat in Meppel zitten twee prostitutiebedrijven: Club Cilver en Nikita's Secrets.

In de Voorstraat in Meppel zitten twee prostitutiebedrijven: Club Cilver en Nikita's Secrets. Foto: NDC Mediagroep / Stefan Klomp

GroenLinks stelde donderdagavond tijdens de gemeenteraad vragen naar aanleiding van een artikel in de Meppeler Courant , waarin bewoners uit de Voorstraat hun zorgen uiten. Bewoners kregen onlangs een brief in de bus waarin gesproken werd over het voorgenomen beleid om de halve straat aan te wijzen als gebied waar prostitutie wordt toegestaan. De bewoners hadden slechts korte tijd om hierop te reageren. Fractievoorzitter van GroenLinks, Anouk de Vlieg, vroeg: „Wat is de bedoeling van de plannen met betrekking tot de Voorstraat en hoe zijn inwoners, de sekswerkers en de exploitanten zijn meegenomen in de plannen?”

Beleid gaat over vergunningen, niet over sekswerk

„Het is gebruikelijk om bij voornemens eerst de buurt te vragen hoe zij hierover denken, voordat we overgaan tot veranderingen. Vanwege uitspraken van het Europees Hof worden we als gemeente door de rechter gedwongen om beleid te maken op ‘schaarse vergunningen’. Hier vallen prostitutiebedrijven onder”, zei burgemeester Richard Korteland. „We moeten hier beleid op maken. Bij schaarse vergunningen moet er een verdeelprocedure komen, waarbij ook nieuwe aanvragers een eerlijke kans krijgen. Bewoners en vergunninghouders zijn van deze regelgeving op de hoogte gesteld.”

„De vervolgstap zou kunnen zijn, maar zover is het helemaal nog niet, dat de raad een voorstel voorgelegd krijgt om het aantal prostitutiebedrijven in de gemeente van vier terug te brengen naar drie. Hoeveel bedrijven komen er dan bij? Nul. Meppel heeft drie bedrijven, twee in de Voorstraat en een aan de Kolderveens Bovenboer.”

Nogmaals in gesprek

De burgemeester gaf aan dat de buurtbewoners en de exploitanten op de hoogte zijn gebracht door middel van een brief en dat er tevens een gesprek is geweest met een kleine afvaardiging uit de buurt en een aantal prostitutieondernemers. Hierin is uitleg gegeven over het beleid en waarom de gemeente dit moeten ontwikkelen. „Naar aanleiding van het krantenartikel gaan we nogmaals in gesprek met de buurt over de voornemens en de regels.” De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat de gemeente meer grip krijgt op het prostitutie-inrichtingen. „We moeten een gebied aanwijzen waar prostitutiebedrijven zich mogen vestigen. Dat leidt volgens mij niet tot allerlei veranderingen. Tegen nieuwe plannen kan altijd bezwaar gemaakt worden.”

Waarom start de afweging met de schaarse vergunningen en niet met gesprekken met betrokkenen?, vraagt de fractievoorzitter van GroenLinks zich af. „De rechter dwingt ons om dit nu te regelen”, zei de burgemeester. „Ik zou het liefst eerst beleid op prostitutie maken, maar we worden nu gedwongen om beleid te maken. Deze volgorde heeft wellicht niet de voorkeur, maar we moeten het op deze manier doen. Ontwikkeling van beleid op schaarse vergunningen staat volledig los van het prostitutiebeleid.”

Verplaatsing naar industrieterrein?

Eduard Annen (Sterk Meppel) vroeg zich af of het mogelijk is om het gebied waarbinnen prostitutie plaats mag vinden te verplaatsen naar een industrieterrein. Volgens de burgemeester speelt dat op dit moment geen rol, omdat niet het prostitutiebeleid ter discussie staat, maar puur het vergunningenbeleid.

Xander Topma (SP) zei dat bewoners een halve week hadden om te reageren, dat is te kort. Ook wilde hij weten of de input van de buurt wordt meegenomen in de beleidsvorming. „Als bewoners langer de tijd nodig hebben om te reageren, dan verlengen we die termijn. Pas als iedereen zijn zegje heeft gedaan, gaan we verder. Ik heb op dit moment geen voornemen om het prostitutiebeleid te veranderen. We gaan het gesprek aan over vergunningen. Ik had verwacht dat er geen vragen zouden komen als er geen veranderingen plaatsvinden. Blijkbaar hebben we in de beeldvorming iets niet goed gedaan. We gaan daarom op korte termijn in gesprek met de inwoners om dit nogmaals door te spreken”, zei burgemeester Korteland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
Prostitutiebedrijven Voorstraat
menu