Gemeenteraad van Meppel schrapt juridische afdwingbaarheid van de aanleg van collectieve warmtesystemen uit de RES

De gemeenteraad van Meppel stemt in met een aangepaste versie van de Regionale Energiestrategie regio Drenthe (RES 1.0). Een amendement van de VVD om de passage te schrappen over de juridische afdwingbaarheid van de aanleg van collectieve warmteleverende systemen, werd met 17 tegen 5 stemmen aangenomen.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders gaf aan neutraal tegenover dit amendement te staan. „De motie is sympathiek”, zei wethouder Jaap van der Haar, „maar ook dubbel. Immers, in de nieuwe Warmtewet 2.0 komt deze deelnameverplichting waarschijnlijk wel te staan.”

Naast dit amendement werden er ook twee moties aangenomen. In een motie van PvdA en CDA wordt het college opgeroepen om er bij de verantwoordelijke stakeholders, zoals woningbouwcorporaties op aan te dringen dat de energietransitie betaalbaar plaatsvindt en woonlasten neutraal blijven. De SP had liever verder willen gaan dan een oproep en een passage over de betaalbaarheid in de RES zelf willen opnemen maar die aanvulling werd verworpen.

Zonnepanelen langs snelweg bespreekbaar

De andere motie van GroenLinks, CDA en VVD haalde het ook. Hierin wil de raad mogelijkheden voor extra ruimte voor het opwekken energie met zon-op-land niet uitsluiten. Meppel wilde juist inzetten op een combinatie van zon- en windenergie, waarbij de zonnepanelen op de daken moesten komen. Door de motie worden ook zonnepanelen langs bijvoorbeeld de snelweg bespreekbaar.

En dat is goed nieuws voor de tegenstanders van windmolens die in de zonnevelden langs de snelweg een goed alternatief zien voor de windturbines. Volgens wethouder Jaap van der Haar is een balans tussen zon en wind echter noodzakelijk om een optimale benutting van het elektriciteitsnet te garanderen en om ook een stabielere energieopwekking te realiseren.

Kaders voor uitbreiding

Met deze RES 1.0 geeft de gemeente Meppel aan welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod is opgebouwd uit de bestaande initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op hernieuwbare elektriciteit.

Alle gemeenten in Drenthe tezamen zijn goed voor een opgave van 3,45 TWh (ongeveer 10 procent van de landelijke doelstelling van 35 TWh). In termen van CO2 reductie betekent dit dat een afname van meer dan 20,2 Megaton aan CO2 wordt gerealiseerd voor 2030.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu