In memoriam: Oud-directeur van bibliotheek Meppel, Heinke Nederlof (88) overleden

Heinke Nederlof, met rechts Cees Bijl.

Heinke Nederlof, oud-directeur van de bibliotheek, sprak het mooiste Nederlands van alle inwoners van Meppel. De actieve vrijwilliger en oud-bestuurslid van Stichting Oud Meppel is woensdag op 88-jarige leeftijd overleden. Haar overlijden heeft alle medewerkers van Oud Meppel diep geschokt, hoewel het bij iedereen bekend was dat ze ernstig ziek was en niet meer beter kon worden.

Ze werd geboren in Rotterdam. Als dochter van dove ouders was Heinke mede-oprichter van de Stichting CODA (Children Of Deaf Adults). Ze schreef over dit onderwerp twee boeken: Kinderen die horen (2012) en Geschiedenis van doven in Drenthe van 1980 tot 2017 , waaraan de dove schrijver Johan Huisjes was begonnen en na zijn overlijden door Heinke werd voltooid. Ze was ook betrokken bij het werk van de Stichting Doven in Drenthe en volgde de opleiding tot doventolk. Voor haar vele werk voor doven in ons land werd zij in 2005 koninklijk onderscheiden.

In haar eerste boek schreef ze: „Eén ding waar ik mijn ouders altijd dankbaar voor zal zijn, is dat ik vanuit mijn diepste zelf nooit neer zal lijken op mensen die ‘anders’ zijn. Ik heb een hart voor helpen.” Ze kon met haar mooie stem en fraaie dictie prachtig voorlezen en declameren. Zelden verdween dan de innemende glimlach van haar gezicht.

Bibliotheek

Opgeleid tot bibliothecaresse werd Heinke Nederlof in 1981 benoemd tot hoofd van de bibliotheek die was gevestigd aan de Wheem. Eén van haar eerste acties was de hal in te richten voor tentoonstellingen van de vele verenigingen die in Meppel actief zijn.

Met veel liefde en deskundigheid gaf zij vele jaren leiding aan de bibliotheek, die later na haar pensionering verhuisde naar de Marktstraat. De reorganisatie en verbouwing van cultureel centrum De Plataan waarvan de bibliotheek deel uitmaakt, volgde zij met grote aandacht en ging haar aan het hart. De moderne bieb moest veel ruimte inleveren om de komst van een basisschool mogelijk te maken. Ze was in die tijd extra kritisch op de plaatselijke politiek. De zachtmoedige Heinke Nederlof stak met scherpe formuleringen haar mening niet onder stoelen of banken.

Kunst en cultuur waren haar passie. Heinke hield van kunst en kunstenaars en nog veel meer van de sfeer om samen dingen te realiseren. Ze was nauw betrokken bij SKIM, Stichting Kunst in Meppel. In het blad van Oud Meppel beschreef ze in 2017 de geschiedenis van en haar betrokkenheid bij SKIM. Vanuit deze stichting werd ze ook vrijwilliger bij het Drentse Poppenspelfestival, Puppet International.

Exposities

Stichting Oud Meppel is haar veel dank verschuldigd. Ze was vanaf 1984 tot 1999 bestuurslid, was betrokken bij de samenstelling van exposities, eerst in de bovenzaal van boekhandel Bruna aan de Hoofdstraat en later in het Historisch Centrum aan de Sluisgracht. Ze zette onvermoeibaar de bibliotheek en het archief op. Nadat ze begon te tobben met haar gezondheid zette zij haar vrijwilligerswerk op een laag pitje. Haar laatste openbare optreden voor Oud Meppel was het openen van de mede door haar samengestelde expositie over buurten en wijken in het Historisch Centrum.

Archief

Wat was ze blij met de aanbouw achter het centrum, waarin de bibliotheek en een deel van het archief zijn ondergebracht. De totstandkoming was mogelijk dankzij financiële steun van Stichting Waarborgfonds. De uitbreiding werd geopend door gedeputeerde Cees Bijl, oud-burgemeester van Meppel die door Heinke werd rondgeleid. Zonder de inzet en kennis van Heinke Nederlof had de stichting nooit de huidige grote rijkdom aan boeken en documenten kunnen verzamelen. Een cultureel hoogwaardig bezit dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Ze schreef elfmaal een artikel voor het blad van Oud Meppel. Samen met Roel ter Heide en Bertus Schut beschreef en ordende ze het fotoarchief van de gemeente. Ze was een maatschappelijk sterk geëngageerde vrouw die zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw liet gelden in de Meppeler afdeling van Vrouwen voor Vrede. Ze paarde ernst en een bijzondere kijk op de wereld aan een sterk gevoel voor humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Zowel de huidige voorzitter van Oud Meppel, Edward de Vries als de vorige, Herman Jansen, die vanaf de jaren zeventig innig met Heinke heeft samengewerkt, betreuren in hoge mate het verlies van deze „schat van een vrouw” die voor de stichting onnoembaar grote betekenis heeft gehad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu