In memoriam: Oud-raadslid Dick Minkjan (81) ging altijd de strijd aan

Oud-raadslid Dick Minkjan is op 81-jarige leeftijd overleden. Foto: archief Sterk Meppel

Meppeler oud-raadslid Dick Minkjan is in de nacht van donderdag op vrijdag op 81–jarige leeftijd in verpleeghuis Berkumstede in Zwolle overleden. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer.

Minkjan die in zijn arbeidzame leven bedrijfsmilieudeskundige was bij Scania in Zwolle, zat vanaf mei 1986 tot 1997, met drie jaar onderbreking, in de gemeenteraad voor de Stadswacht, de huidige politieke vereniging Sterk Meppel. Hij was ook enkele jaren hoofdredacteur van de Stadswachter, de verenigingskrant.

De Stadswacht was voortgekomen uit actiegroep De Grachtwacht. In een roerige periode tijdens de jaren zeventig en begin jaren tachtig werd gestreden voor het behoud van de grachten. Minkjan steunde deze inzet van harte. De reddende grachtpartij de Stadswacht ontwikkelde zich tot een politieke vereniging waarin het milieu een centrale plaats innam. Dit gebeurde mede door de volhardende inbreng van Dick Minkjan. Het was een logische ontwikkeling van een lokale partij waarvan de gezichtsbepalende leden landelijk georiënteerd waren op linkse partijen als de PvdA en GroenLinks.

Groenbeleid

Dick Minkjan maakte zich er als raadslid sterk voor dat de gemeente Meppel in haar groenbeleid niet langer chemische bestrijdingsmiddelen gebruikte. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het college voerde vooral financiële argumenten aan. Het onderhoud zou zonder chemische bestrijdingsmiddelen duurder uitvallen. Minkjan hield voet bij stuk en lanceerde tijdens achtereenvolgende begrotingsvergaderingen dit voor de Stadswacht belangrijke onderwerp.

De uit een actiegroep voortgekomen plaatselijke politieke beweging bleef zich manifesteren als actiepartij. Dat botste vooral als de Stadswacht na succesvolle raadsverkiezingen tot het college van burgemeester en wethouders was toegetreden. In verkiezingstijd was Dick Minkjan op zijn best. Affiches plakken, in de Hoofdstraat staan, kranten verspreiden en met mensen praten.

Hij stelde een speciale brochure samen over het belang van het natuurgebied Oeverlanden. Daarin zette hij allerlei gegevens uit landelijke bronnen over dit gebied overzichtelijk op een rijtje. De conclusie was dat de gemeente met dit natte natuurgebied zuinig moest omgaan. Deze brochure was een van de redenen voor het bestuur van de Stadswacht om destijds tijdens de inspraakprocedure bij de provincie Overijssel aan te dringen op een hogere bescherming. Dit leidde tot een bestuurscrisis, waardoor Johan de Vries gedwongen werd als wethouder van de Stadswacht af te treden.

Asfaltcentrale

Vanuit de Stadswacht kwam het protest op gang tegen de komst van een asfaltcentrale met een circa zestig meter hoge schoorsteenpijp. De altijd bedachtzaam formulerende Minkjan stond glimlachend op foto’s van demonstratieve acties van zijn partij tegen de asfaltcentrale. Alsof hij zeker wist dat het protest uiteindelijk bij een meerderheid van de raad in goede aarde zou vallen. Dit gebeurde ook.

Hij was alert als hem het voornemen ter ore kwam dat in een straat of buurt bomen zouden worden gekapt. Hij was een klankbord binnen de vereniging en met name in de fractie. Hij reageerde als gevoelsmens soms vanuit een sterke emotionele betrokkenheid. Vele onderwerpen gingen hem als pur sang milieuman aan het hart. Aan zijn oordeelsvorming ging altijd studie vooraf. Hij verslond boeken, brochures, tijdschrift-en krantenartikelen. Minkjan was plezierig in de omgang, voorzien van een droog soort humor.

In juli 1990 werden waterfietsen van de winkeliersvereniging Hoofdstraat-Zuid in de grachten voor het eerst uitgeprobeerd. Daarna werd de Stadswacht gevraagd om zich te willen ontfermen over de fietsen. Voor Dick Minkjan een kolfje naar zijn hand. Vanaf 1991 zaten Stadswachters elke zomer tijdens de Donderdag Meppeldagen aan de gracht om de waterfietsen te verhuren. Dick ontbrak nooit. Met zijn strooien hoed op in actie, praten met mensen, hij vond het geweldig. Als er bootjes kapot gingen, was hij ook de man die voor reparatie zorgde.

Loyaal

Na zijn terugtreden uit de politiek speelde hij nog een bescheiden rol binnen de vereniging van het latere Sterk Meppel. Hij was met zijn ervaring altijd bereid goede raad te verstrekken. Niet dwingend, maar loyaal en amicaal. Hij bracht vanaf de gemeentelijke herindeling in 1998 de Stadswachtkrant in zijn bestelautootje rond in het buitengebied Broekhuizen, Rogat en Schiphorst.

Hij zat ook jarenlang in het bestuur van wijkcentrum De Poele en was namens zijn werkgever Scania lid van de adviescommissie bedrijfsafval van de Vakgroep Milieukunde van de Universiteit van Amsterdam.

Dick Minkjan, vader van een zoon en een dochter, werd getroffen door Alzheimer en kon op een gegeven moment niet langer thuis wonen met zijn vrouw Everline. Zij had een klein huisje vlak bij het verpleeghuis Berkumstede, zodat ze dicht bij haar man kon zijn tijdens zijn ziekte en hem zo vaak mogelijk kon bezoeken. Zij overleed kort geleden, op 11 april, op de IC van Isala Zwolle, nadat ze besmet was geraakt door het coronavirus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu