Meppel start proef met steungezinnen zodat kinderen meer liefde en aandacht krijgen

Geke Maes is het gezicht van Buurtgezinnen Meppel. Foto: Wim Goedhart

De Stichting Buurtgezinnen gaat in Meppel beginnen. Het is een proef van de gemeente Meppel om gezinnen (met kinderen tot 23 jaar) die het zwaar hebben te koppelen aan een ander „warm en stabiel” gezin in de buurt. Het doel hiervan is dat jeugdhulp minder vaak ingezet hoeft te worden.
Lees meer over
Meppel

Het kan gaan om eenoudergezinnen, gezinnen waarbij een kind of ouder te maken heeft met lichamelijke of psychische problemen, gezinnen die leven in armoede, nieuwkomers die graag meer in contact komen met andere gezinnen in de buurt en gezinnen die al gebruik maken van jeugdhulp. Deelname aan het project is voor de vraaggezinnen geheel kosteloos. De steungezinnen krijgen geen vergoeding; het gaat om vrijwilligerswerk. De coördinator koppelt de gezinnen aan elkaar en blijft in beeld om het contact te begeleiden en halfjaarlijks evalueren.