Meppelers vinden de milieustraat in Havelte te ver weg om afval te storten

In coronatijd heeft de gemeente ongeveer 20 procent meer afval ingezameld. Foto: Martijn Bijzitter

Veel Meppelers vinden het afvalbrengstation in Havelte te ver weg. Hierdoor verdwijnt nog veel grof huishoudelijk afval in het restafval.

Dit blijkt uit een onderzoek die de gemeente eind vorig jaar heeft gehouden. De respondenten geven aan dat het in sommige gevallen lastig of te veel gevraagd is om grof afval naar de milieustraat te brengen. Ook passen sommige dingen niet in de ondergrondse container voor restafval. Als oplossing wordt geopperd om brengplekken in de buurt te maken en/of de haalservice te verbeteren.

Uit de vragenlijst komt ook naar voren dat de bewoners van hoogbouw betere mogelijkheden willen hebben om hun afval te kunnen scheiden. Het gaat om meer en betere voorzieningen (GFT-containers) bij appartementen en flats en het beschikbaar stellen van bakjes en zakjes voor in de keuken. Naar aanleiding van deze informatie is een pilot gestart bij een hoogbouwlocatie om het GFT te kunnen scheiden. Er zijn keukenemmertjes uitgedeeld en er is een verzamelcontainer voor GFT bij deze flat geplaatst.

Deelnemers hebben verder aangegeven dat de afvalscheiding verder verbeterd kan worden door het beter bekend maken van de VET-goed route (vetten, elektrische apparaten en textiel) en het scheiden van luiers. Vorige week heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. In 2021 start hiervoor een pilot.

Een kwart deed mee aan onderzoek

Voor het onderzoek werden alle huishoudens in de gemeente Meppel aangeschreven. De respons was met 28 procent opvallend hoog, zeker gezien het feit dat inwoners niet alleen werden bevraagd, maar ook actief informatie moesten geven. Van der Haar: „Met 8 procent waren we al blij geweest.”

Begin volgend jaar komt het college van burgemeester en wethouders met een plan ter verbetering van de afvalscheiding. Van der Haar: „Het is mooi dat we zoveel informatie hebben gekregen. Op basis daarvan gaan we een plan schrijven. Dat betekent dat het niet alleen een plan is dat achter een bureau is geschreven, maar voor een groot deel van de Meppeler bevolking is, omdat zij zeggen: zo kan het nog beter.”

Financiële prikkel

In het plan komt onder meer te staan hoe de gemeente de financiële prikkel wil inzetten om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar verder naar beneden te krijgen. „Bij een financiële prikkel kun je denken aan heel plat extra kosten bij meer afval, maar ook aan een stimulerende regeling.” Daarnaast is er volgens de wethouder winst te behalen door een betere informatievoorziening en een verbeterde service.

Donderdagavond werden commissie- en raadsleden tijdens een digitale informatieronde bijgepraat over landelijke afvalscheiding en de Meppeler situatie naar aanleiding van het gehouden onderzoek. In de gemeente Meppel ligt de hoeveelheid restafval op 134 kilo per inwoner per jaar. In 2011 was dat nog 238 kilogram. „We doen het hiermee best goed, maar het aantal kilo’s moet nog verder naar beneden”, aldus Van der Haar. De landelijke doelstelling is een hoeveelheid restafval van 30 kilo per inwoner per jaar in 2030.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu