Nu al nieuwe invulling voor toekomstig leeg politiebureau in Meppel?

Met de verhuizing van het politiebureau naar het stadhuis komt er opnieuw een groot pand leeg te staan in Meppel. Hedzer van Houten heeft wel een idee voor een invulling: een Wonen Zonder Zorgen-complex.

Het politiebureau aan de Eendrachtstraat in Meppel.

Het politiebureau aan de Eendrachtstraat in Meppel. Foto: Daan Prest

Lees meer over
Meppel

Hedzer van Houten heeft de nodige ervaring in de (sociale) volkshuisvesting. Hij werkte acht jaar bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en is 25 jaar lang de de directeur geweest van Woonconcept.