Nu al nieuwe invulling voor toekomstig leeg politiebureau in Meppel?

Met de verhuizing van het politiebureau naar het stadhuis komt er opnieuw een groot pand leeg te staan in Meppel. Hedzer van Houten heeft wel een idee voor een invulling: een Wonen Zonder Zorgen-complex.

Het politiebureau aan de Eendrachtstraat in Meppel.

Het politiebureau aan de Eendrachtstraat in Meppel. Foto: Daan Prest

Hedzer van Houten heeft de nodige ervaring in de (sociale) volkshuisvesting. Hij werkte acht jaar bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en is 25 jaar lang de de directeur geweest van Woonconcept.

Het opzetten van een Wonen Zonder Zorgen-complex in Meppel is tot stand gekomen na twee inspraakavonden met een twintigtal mensen uit Meppel. Het nieuwste plan beslaat het politiebureau. Zeven locaties heeft hij op het oog in Meppel, waaronder de Oosterboer, het centrum en nu dus ook het politiebureau. „Een ideale locatie”, meent Van Houten. „Alle voorzieningen zoals een medisch centrum zitten in de buurt.”

Langer thuis wonen

De bedoeling van een Wonen Zonder Zorgen-complex is dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd moet het de kinderen en andere familieleden zorg ontnemen. In het complex moet namelijk een huismeester komen. „Die lost alles op. Van een lekke band van de rollator tot problemen met de computer. Nou ja, hij hoeft het niet zelf op te lossen. Hij moet het netwerk hebben om te zorgen dat de problemen worden opgelost.” Maar hij zorgt er ook voor dat de boodschappen gedaan worden, dat er iemand meegaat naar een doktersbezoek en dat er samen koffie gedronken wordt.

Daarnaast kan het miljoenen zo niet miljarden euro’s schelen, verwacht hij. Hij betrekt daarbij een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam van Anne-Mei The. Zij denkt dat de overheden 700 miljoen euro kunnen besparen door ouderen 14 dagen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

„In de praktijk blijkt daarentegen dat het voor veel ouderen ontzettend moeilijk is om de juiste combinatie tussen adequate huisvesting, huishoudelijke hulp en zorg te regelen - op grond waarvan zij inderdaad zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.” Wonen Zonder Zorgen is een complex waar men, ongeacht de fysieke en psychische gesteldheid, in principe kan blijven wonen tot de dood en mocht er hulp nodig zijn dit op voorhand is geregeld.

Nieuwbouw

Het idee van Hedzer van Houten is om het politiebureau te slopen. Daarvoor komt dan nieuwbouw in de plaats, zo’n 30 appartementen. „Groter moet het niet worden. Anders wordt het onpersoonlijk. Met 30 kamers blijf je iedereen kennen.”

Behalve de appartementen moeten er ook andere voorzieningen komen. Zo heeft hij een zwembad van 12 bij 5 vierkante meter in gedachten, maar ook een fitness-gedeelte. Die voorzieningen zijn dan niet alleen beschikbaar voor de inwoners van het centrum. Hij wil ook de bewoners van het appartementencomplex aan de Ceintuurbaan, tegenover het politiebureau, en de Heinsiusstraat erbij betrekken.

Van Houten heeft met zijn plannen al contact gezocht met de politie. „Ik heb al wel te horen gekregen dat het pand in eerste instantie aan de gemeente zal worden aangeboden. Wij als initiatiefnemers spreken de hoop uit dat de gemeente bereid is met ons van gedachten te wisselen omtrent de realisatie.” Er is ook al gesproken met een aannemer, die volgens Van Houten „enthousiast” is over de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu