OZB verhogen is laatste redmiddel voor gemeente Meppel (andere optie was sport- en cultuurvoorzieningen dichtgooien)

Het stadhuis in Meppel. Foto: Daan Prest

Huishoudens in de gemeente Meppel gaan volgend jaar gemiddeld zo’n 30 euro extra aan onroerende zakenbelasting (OZB) betalen. „Als wij onze voorzieningen in stand willen houden, dan moeten wij aan deze laatste knop draaien”, reageert wethouder Jaap van der Haar. „We blijven de een-na-voordeligste gemeente van Drenthe.”

Want een laatste knop is het. Er zijn meerdere opties onderzocht om de begroting voor 2021 rond te krijgen. Bijvoorbeeld alle sport- en cultuurvoorzieningen dichtgooien. Daar ziet de gemeente van af. Voorlopig dan. „Als we dat doen, komen we nog lang niet tot een sluitende begroting”, zegt Van der Haar. „We hebben ook gesproken om de grote kaasschaaf over alles heen te halen. Maar we hebben vastgesteld dat kaasschaven geen beleid is. Je hebt geen visie als je met de kaasschaaf ergens over heen gaat. Dat idee hebben we terzijde gelegd.”

Alles zomaar afschieten is ook niet de beste manier, dus is verder gekeken. Naar bijvoorbeeld de interne organisatie, het sociaal domein en het fysieke domein, waar onder meer infrastructuur onder valt. „Hoe kunnen we daar tot reële maatregelen komen om tot een sluitende begroting te komen?”. En ook dat lukte niet. „Dan kom je tot last resort.” Ook al wel lastenverhogingen.

Investeringen

De verhoging van de OZB is niet de enige middel die de gemeente inzet om het tekort van een slordige 3,4 miljoen euro voor 2021 op te vangen. Investeringen in bijvoorbeeld de inrichting van de Prinsengracht en Prinsenplein, het stationsgebied en het Zwikkerterrein worden uitgesteld.

Kwijtscheldingsregeling blijft

Van der Haar wil nog wel kwijt over de verhoging van de OZB. „Voor die mensen waar 5, 6 of 7 euro in de maand een flink bedrag is, daar blijft altijd de kwijtscheldingsregeling van kracht.” Overigens wordt naast de OZB ook de afvalstoffenheffing verhoogd. Met zo’n 5 euro per jaar per huishouden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu