Overslag Port of Zwolle groeit maar havenbedrijf blijft verlies maken

De Sethehaven in Meppel maakt onderdeel uit van Port of Zwolle, één van de speerpunten in het kabinetsaanbod. Foto: Frens Jansen

Port of Zwolle heeft in 2019 een flinke groei en uitbreiding in ladingstromen gezien. De op- en overslag van containers steeg van 138.000 TEU in 2018 naar 201.000 TEU in 2019. Port of Zwolle spreekt in het jaarverslag over 2019 van ‘een waanzinnige groei’.

Ondanks die enorme groei heeft Port of Zwolle is 2019 een verlies geleden van bijna 70.000 euro. Dat is een kleine verbetering van het resultaat ten opzichte van een jaar eerder toen nog ongeveer 80 mille verlies werd ingeboekt.

TEU betekent Twenty foot Equivalent Unit en staat voor een container van 20 foot (6,10 meter) lang. De meest voorkomende containers die worden gebruikt voor het vervoer op containerschepen en op vrachtwagens zijn 2 TEU.

Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. Het bedrijf wil een duurzame binnenhaven zijn en zich daarmee onderscheiden. Om hier stappen in te maken, is Port of Zwolle sinds 2016 aangesloten bij het Europese project DUAL Ports. Havens in België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Schotland werken samen op het gebied van duurzaamheid. Het gezamenlijke doel is minder CO2-uitstoot in de havens.

Waterstof

Een van de manieren om dat te bereiken, is het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en LNG. Waterstof en LNG staan bekend als een schoner en goedkoper alternatief voor de brandstoffen die normaal voor transport gebruikt worden. Port of Zwolle richt zich met name op waterstof. In samenwerking met onder andere de provincie Overijssel en ondernemers in het havengebied wordt gekeken naar de mogelijkheden voor vervoer op waterstof en het opwekken ervan.

Daarnaast wil het havenbedrijf voorzieningen aanleggen voor ‘walstroom’. Het gebruik van stroom van de haven reduceert de CO2-uitstoot van binnenvaartschepen aanzienlijk, doordat de scheepsmotoren niet de benodigde elektriciteit hoeven op te wekken.

Havengeld

Een andere maatregel die Port of Zwolle wil treffen, heeft betrekking op het havengeld, de vergoeding voor havenfaciliteiten.

Het automatiseren en harmoniseren van haventarieven is een belangrijk hulpmiddel om het havennetwerk in heel Nederland te versterken. Het doel is de verschillen tussen de havens Meppel, Kampen en Zwolle weg te werken, zodat de schipper het gevoel heeft dat hij te maken heeft met één havenbedrijf. Nu werkt het nog zo dat de havenmeester een eigen administratie bijhoudt en ontvangt de schipper verschillende rekeningen. Ook zijn er verschillen tussen de havens. Dat is straks verleden tijd.

Bij een bezoek aan Port of Zwolle meldt de schipper zich straks bij één loket en ontvangt hij één factuur. Niet alleen de haventarieven zullen worden geautomatiseerd, maar ook de verrekeningen wat betreft het gebruik van walstroom en water. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2021 de havengelden geautomatiseerd te hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu