Renovatie van Ogterop kost misschien wel 20 miljoen euro. Waar moet dat geld vandaan komen?

Uit de eerste berekeningen komt naar voren dat de renovatie van Ogterop, waarvoor nu de eerste schetsen klaarliggen, tussen de 15 en 20 miljoen euro gaat kosten. Geld dat de gemeente op dit moment niet zomaar op de plank heeft liggen.

Schouwburg Ogterop kampt met vele mankementen.

Schouwburg Ogterop kampt met vele mankementen. Foto: archief Wilbert Bijzitter

„Het is te hopen dat de gemeenteraad ons een onderzoek gunt om naar de financiering van de renovatie te kijken”, reageert wethouder Henk ten Hulscher. De gemeente heeft namelijk geen rekening gehouden met deze investeringen in het gebouw. En aangezien het gemeentebestuur wel graag de schouwburg wil behouden voor Meppel, wil het gemeentebestuur op zoek naar manieren om die 20 miljoen bij elkaar te krijgen.

Want, zo waarschuwt het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad: ‘niets doen is alleen een optie als we overwegen de schouwburgfunctie voor Meppel te beëindigen’. Ten Hulscher: „De tijd van halve oplossingen is voorbij. Het theater is echt waardevol.” Hij hoopt dat (OOK) de gemeenteraad het belang van de schouwburgfunctie voor Meppel inziet.

Provincie

De wethouder hoopt dat ook de provincie een bijdrage wil leveren. „Maar de gemeenteraad is eerst aan zet”, zegt hij. Het onderwerp is een tijd geleden al onder de aandacht gebracht bij de provincie. Voor iedere vier jaar maakt de provincie een cultuurnota, waarin het cultuurbeleid wordt beschreven en onder meer subsidies en financiën worden toegelicht.

In de nieuwe cultuurnota van de provincie wordt Ogterop niet genoemd. Als reactie daarop schreef het gemeentebestuur een brief, waarin het duidelijk wil maken dat de schouwburg ook voor de provincie interessant is. ‘Vanwege het kwalitatief sterke aanbod trekt het ook bezoekers van ver buiten Meppel. Om blijvend van waarde te zijn voor ook het Drentse cultuuraanbod zal de Schouwburg met haar - voor Nederlandse begrippen - unieke theaterzaal als gebouw de komende jaren een herstel moeten krijgen. Wij vestigen graag uw aandacht op dit onderwerp’, schreef de gemeente aan de provincie.

Kosten kunnen afwijken van huidige schatting

De gemeente zet al wel een kanttekening bij de bedragen, in een brief aan de gemeenteraad. ‘De daadwerkelijke kosten van de eventuele renovatie zullen waarschijnlijk afwijken van de onderzoeken.’ En: ‘Er zijn mogelijk nog andere kosten en opbrengsten die nu niet meegenomen zijn. Dit gaat puur over de kosten op basis van de onderzoeken en rapporten.’

Duurzaam gebouw

Wat bijvoorbeeld nog niet is meegenomen, is wat de renovatie kan opleveren. Bijvoorbeeld door het gebouw duurzamer te maken. In Ogterop is momenteel geen LED-verlichting, de isolatie is slecht en de luchtbehandelingsinstallatie dekt lang niet alle ruimtes. Daar liggen dus kansen. „Als we het goed isoleren, scheelt dat in de jaarlijkse lasten”, stelt Ten Hulscher. Hij doelt onder meer op minder stookkosten. „Het past in deze tijd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu