Scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel koopt eigen coronatestcapaciteit in

Het Stad & Esch-gebouw in Meppel. Foto: Daan Prest

De directie van scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel heeft eigen testcapaciteit in gekocht, zodat docenten en onderwijsondersteuners eerder getest kunnen worden op het coronavirus dan via de teststraten van de GGD.

Zowel medewerkers als leerlingen van Stad & Esch wordt verzocht thuis te blijven en zich te laten testen bij klachten zoals koorts, neusverkoudheid of benauwdheid. Door het oplopen van de wachttijden moeten docenten langer dan nodig online onderwijs verzorgen vanuit huis. Dit omdat zij enkele dagen na het aanvragen van een test pas terecht kunnen op een van de testlocaties.

Vanwege onduidelijkheid over een eventuele voorrangspositie voor docenten en onderwijsondersteuners of uitbreiding van capaciteit, heeft de directie van Stad & Esch daarom besloten eigen testcapaciteit in te kopen zolang deze onduidelijkheid bestaat.

Testen

De door het RIVM goedgekeurde testen worden afgenomen door het laboratorium U-Diagnostics. Dit laboratorium voert ook commerciële testen uit voor huisartsen in Nederland. Bij een positieve uitslag heeft het laboratorium een meldingsplicht aan de GGD en worden de landelijke aanwijzingen opgevolgd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
Coronavirus
menu