Schoolbesturen met te veel spaargeld krijgen brief van inspectie

Minister Arie Slob (ChristenUnie) voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Archieffoto ANP

Schoolbesturen die met hun reserve boven de signaleringswaarde uitkomen ontvangen dit najaar een brief van de Inspectie van het Onderwijs.
Lees meer over
Meppel

In de brief zal de inspectie het bestuur verzoeken in samenspraak met de interne toezichthouder en medezeggenschapsraad na te gaan welk deel van het eigen vermogen aangewend kan worden voor het onderwijs.