Schoolbesturen met te veel spaargeld krijgen brief van inspectie

Minister Arie Slob (ChristenUnie) voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Archieffoto ANP

Schoolbesturen die met hun reserve boven de signaleringswaarde uitkomen ontvangen dit najaar een brief van de Inspectie van het Onderwijs.

In de brief zal de inspectie het bestuur verzoeken in samenspraak met de interne toezichthouder en medezeggenschapsraad na te gaan welk deel van het eigen vermogen aangewend kan worden voor het onderwijs.

De Inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur gemiddeld genomen aan reserves nodig heeft. De waarde uit deze formule is de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatige eigen vermogen’.

Vooral in het primair en voortgezet onderwijs ziet de inspectie dat schoolbesturen veel eigen vermogen ongebruikt laten.

In de komende periode zal de inspectie samen met schoolbesturen werken aan het verbeteren van de verantwoording over de reserves van schoolbesturen.

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob vinden het zonde als het geld dat de overheid in scholen investeert ongebruikt blijft. In de komende jaren doet het ministerie van OCW daarom onderzoek naar de mogelijkheden om te handhaven als een schoolbestuur de reserves niet kan verantwoorden of deze niet met een duidelijk doel afbouwt

Daarnaast vereenvoudigt het ministerie ‘de bekostiging’ in het primair en voortgezet onderwijs en verbetert de communicatie. Daardoor worden de inkomsten voorspelbaarder, waardoor het minder noodzakelijk is om reserves aan te houden en gemakkelijker wordt om gericht geld te investeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu