Stad & Esch in Meppel biedt komend schooljaar leerroute voor vrije school

Het Stad & Esch-gebouw in Meppel. Foto: Daan Prest

Scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel krijgt mogelijk volgend schooljaar al een vrijeschool-leerroute. De initiatiefgroep Bovenbouw Vrijeschool Meppel en de directie en het bestuur van Stad & Esch hebben hierover een overenkomst gesloten.
Lees meer over
Meppel

De initiatiefnemers denken dat ze bij voldoende belangstelling al in 2023 van start te kunnen gaan. De vrijeschool-leerroute omvat minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Binnen het systeem van de vrije school worden die leerjaren klas 7 en 8 genoemd. Wellicht komt er ook een derde leerjaar (klas 9).