Staphorst wil bijna twee ton investeren in recreatie. 'We worden geen Giethoorn'

Olde Maten, een van de gebieden waar de gemeente in wil investeren. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De gemeente Staphorst wil bijna twee ton investeren in recreatie en toerisme. „Staphorst wordt geen Giethoorn”, zegt wethouder Lucas Mulder, die het verder een ambitieuze investering noemt.

De gemeente wil investeren in drie initiatieven voor drie verschillende gebieden: De Streek, Olde Maten en Het Reestdal met de Zwarte Dennen. Met buurgemeenten en andere fondsen wil de gemeente deze investering nog verdubbelen.

De stichting Recreatie en Toerisme Staphorst werkt samen met de Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen, culturele organisaties en evenementen aan de gebiedsontwikkeling van de Streek. Ze willen toeristisch recreatief aanbod bundelen en de bekendheid, zichtbaarheid en gastvrijheid van Staphorst vergroten.

‘Historie van Olde Maten zal meer zichtbaar worden’

Voor het gebied de Olde Maten maken de stichtingen ‘Vrienden van Oldematen’ en ‘Erfgoed Zwartewaterklooster’ zich hard. Ze willen samen met Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging Olde Maten het gebied meer beleefbaar maken voor de inwoners en recreanten. Wethouder Mulder: „Dit plan steunen we samen met Zwartewaterland. De ontwikkeling van dit bijzondere gebied, de oorsprong van Staphorst heeft een rijke historie die meer zichtbaar en beleefbaar zal worden.”

Belevingspad in Zwarte Dennen vernieuwen

Om het Reestdal als toeristisch knooppunt nadrukkelijk op de kaart te zetten zijn zes organisaties gaan samenwerken: Stichting Ondernemend Reestdal, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Museum Staphorst, Historische Vereniging de Ommerschans, en Marketing Oost. Zij hebben een plan gemaakt voor meer natuurbeleving. Ze willen bijvoorbeeld het belevingspad in de Zwarte Dennen vernieuwen.

De gemeenteraad bespreekt de investering op 29 september.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu