Staphorster woningbouwplan voor Kastanjelaan mag door van Raad van State

De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren afgewezen van twee bewoners van de Kastanjelaan tegen een bouwplan voor 38 woningen op een oud bedrijventerrein in de Staphorster ‘bijna-enclave’ in Meppel.

Van de Raad van State mogen er 38 woningen komen op het oude bedrijventerrein van stratenmaker Mussche.

Van de Raad van State mogen er 38 woningen komen op het oude bedrijventerrein van stratenmaker Mussche. Foto: archief Frens Jansen

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de gemeente Staphorst heeft aangetoond dat er voldoende behoefte is aan de nieuwe woningen. Verder levert de situering van de woningen op het voormalige bedrijfsterrein van stratenmaker Mussche geen problemen op. Een deel van de woningen wordt ontsloten met een weg die haaks op de Kastanjelaan komt.

Twee bewoners van de Kastanjelaan hebben daar grote bezwaren tegen omdat de meeste andere woningen met de voorgevel aan de weg grenzen. De Raad merkt op dat de vrijstaande woningen aan de Kastanjelaan komen en de rij- en tweekappers daarachter. Dat is een alleszins schappelijke stedenbouwkundige invulling, meent de hoogste bestuursrechter. Die ziet ook niet veel in de kritiek dat de 38 woningen tot overmatige verkeersoverlast zal leiden.

Voldoende ruimte

Volgens de Raad valt dat wel mee en hebben de Kastanjelaan en omliggende wegen nog ruim voldoende capaciteit om het extra bewonersverkeer op te vangen. Ook de kritiek van de Staphorsters dat het woningbouwplan tot een onaanvaardbare verdichting van het semi-agrarische gebied leidt, deelt het bestuursrechtscollege niet. Immers, de enclave wordt door Meppeler woonwijken omringd en de nieuwbouw past bij andere woningbouwplannen zoals Berggierslanden. Kortom, de ontwikkelaar kan de schop in de grond steken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu