Vertrek Keolis uit Overijssel biedt kansen voor betere buslijn door Staphorst

Keolis wil buslijn 40, die door Staphorst komt, niet langs bedrijventerrein De Baarge en woonwijk de Slagen laten rijden. De gemeente Staphorst wil dat wel. Streekredactie / Eelco Kuiken

Vervoersmaatschappij Keolis is door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel wegens het geven van onjuiste informatie bij de aanbesteding buitenspel gezet. Dat biedt wellicht mogelijkheden voor de gemeente Staphorst die een betere lijn 40 wil. Keolis weigerde dit.

Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden-Overijssel vanaf 13 december 2020.

Kans voor Staphorst

Het intrekken van de concessie betekent dat er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven. Naar verwachting gaat de nieuwe vergunning in december 2022 van start.

Dat schept mogelijkheden voor Staphorst. Keolis was namelijk niet van plan om de wensen van de gemeenteraad in te willigen om buslijn 40 te verbeteren. De gemeenteraad nam in november een motie aan, waarin het college werd opgeroepen de vervoerder te bewegen de buslijn te verbeteren.

Keolis weigert

De raad verzocht om de route aan te passen waardoor ook het bedrijventerrein De Baarge en woonwijk de Slagen worden bediend. Bedrijven vragen hier volgens de Staphorster politiek om, in verband met de bereikbaarheid voor hun medewerkers en stagiaires. Daarnaast is het van belang dat de nieuwe woonwijk De Slagen wordt bediend.

Keolis dacht hier anders over. Het bedrijf weigerde Staphorst tegemoet te komen. De gemeenteraad verzocht ook om ‘s avonds bussen te laten rijden van Staphorst naar Meppel, maar ook hier ving de plaatselijk politiek bot. Ook een snellere route tussen Staphorst en Zwolle kwam er niet.

Grote behoefte

Eind 2018 deed de jongerenraad in Staphorst onderzoek naar het openbaar vervoer. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte aan busvervoer na 20.00 uur groot is. Daarnaast gaf ongeveer 50 procent van de respondenten aan behoefte te hebben aan een uitbreiding van de busroute.

Nu Keolis is gewipt en er een nieuwe aanbesteding komt, kan Staphorst weer op de trommel slaan om aandacht te krijgen voor de wensen voor het openbaar vervoer. Verkeerswethouder Alwin Mussche laat weten: „Onze wensen met betrekking tot busvervoer over route en tijden zijn destijds meegenomen in de aanbesteding. Deze wensen hebben we nog steeds. Richting de raad heb ik aangegeven dat we ons hiervoor blijven inzetten. Of de nieuwe aanbesteding daar mogelijkheden voor gaat bieden, weet ik niet. Hoe dat proces van nieuwe aanbesteding eruit gaat zien, is nog niet bekend.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu