Vertrek Keolis uit Overijssel biedt kansen voor betere buslijn door Staphorst

Keolis wil buslijn 40, die door Staphorst komt, niet langs bedrijventerrein De Baarge en woonwijk de Slagen laten rijden. De gemeente Staphorst wil dat wel. Streekredactie / Eelco Kuiken

Vervoersmaatschappij Keolis is door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel wegens het geven van onjuiste informatie bij de aanbesteding buitenspel gezet. Dat biedt wellicht mogelijkheden voor de gemeente Staphorst die een betere lijn 40 wil. Keolis weigerde dit.
Lees meer over
Meppel

Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden-Overijssel vanaf 13 december 2020.

Kans voor Staphorst

Nieuws

menu