Waterschap kijkt in watervisie 10 jaar vooruit

Waterzuiveringsinstallatie. Archieffoto Wilbert Bijzitter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de watervisie ‘Meer dan water’ vastgesteld.
Lees meer over
Meppel

Hierin staat dat WDODelta zich inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denkt het waterschap na over het voortzetten van de stimuleringsregeling Klimaat Actief!.