Waterschap kijkt in watervisie 10 jaar vooruit

De waterzuiveringsinstallatie bij Meppel. Archieffoto Wilbert Bijzitter

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de watervisie ‘Meer dan water’ vastgesteld.
Lees meer over
Meppel

Hierin staat dat WDODelta zich inzet op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denkt het waterschap na over het voortzetten van de stimuleringsregeling Klimaat Actief!.

Aan de visie is vanaf vorig najaar gewerkt. De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het waterschap mogen verwachten. Het waterschap wil een voorbeeldrol vervullen als het gaat om energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal werken.

Naast de zorg voor veilige dijken verkent het waterschap daarom de mogelijkheden voor energietransitie en circulaire economie, bijvoorbeeld bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties, gebouwen en gemalen.

Nieuws

Meest gelezen

menu