Arnoud Knoeff (D66): 'Gemeentebelangen legt bom onder het college'

Een fikse brand. B&A Productions, Aad Stikkelorum

De gemeenteraad van Midden-Drenthe gaf eind mei burgemeester Mieke Damsma een opdracht, er moet één aanspreekpunt komen waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten over het ETP-terrein in Wijster. De provincie wil echter niet meewerken. Gemeentebelangen Midden-Drenthe biedt sinds zondag de oplossing in de vorm van een website. Verbazing alom bij de PvdA en D66.

Met name deze partijen waren destijds duidelijk in hun opdracht richting portefeuillehouder Damsma: om de tafel met de provincie en niet eerder naar huis voordat het klachtenloket op zak is. Volgens Damsma is er ambtelijk en bestuurlijk gesproken over dit idee maar wordt het niet omarmd door de provincie.

Omwonenden van het ETP terrein hebben echter geregeld vragen, klachten of willen informatie. Zij hebben dan vaak geen idee waar ze moeten zijn. De provincie ziet niets in een gezamenlijk klachtenloket. Damsma zei verleden week daarover: ‘Er wordt op dit moment onderzocht of de RUD een klachtenmeldpunt zou kunnen oprichten voor alle bedrijven op het ETP terrein.’

Website

Woordvoerder Jarno Frenken (Gemeentebelangen MD): ‘Aangezien de provincie geen centraal meldpunt wil/kan realiseren hebben wij de website www.etpoverlast.nl gerealiseerd. Op deze website kunnen inwoners hun klacht digitaal indienen, deze klachten worden geanonimiseerd doorgestuurd naar de provincie Drenthe en/of gemeente Midden-Drenthe.’

De verbazing is groot bij de PvdA en D66. Joop Kramer (PvdA): Op zich is dit initiatief wel begrijpelijk want er moet iets gebeuren. Maar het realiseren van een loket voor gemeentelijke én provinciale inrichtingen op het ETP terrein is toch echt een taak van die overheden. Het gaat immers niet alleen om een loket voor klachten en informatie.’

Goed afhandelen van klachten

Kramer benadrukt dat het ook om het goed afhandelen van de klachten gaat en het en informeren over de afloop naar omwonenden en naar de bedrijven. ‘Belangrijk is dat de problemen op het ETP terrein echt worden opgelost want de omwonenden voelen zich al zo lang in de kou staan. Daarom was de PvdA zeer teleurgesteld over de beantwoording door de burgemeester. Wij beraden ons dan ook over vervolgstappen.’

Arnoud Knoeff (D66): ‘We wisten dat Gemeentebelangen inmiddels moeite had met de coalitie, maar hiermee legt de partij toch echt een bom onder het college. Voordat alle resultaten op tafel liggen van het college en de ambtelijke organisatie, komt Gemeentebelangen nu met een eigen meldpunt. Dat lijkt sympathiek, maar is natuurlijk gewoon symptoombestrijding, terwijl D66 juist de oorzaak wil aanpakken. Het gaat niet alleen om het melden. Het gaat er ook om dat er iets met klachten wordt gedaan en dat dit wordt gemonitord. Het lijkt ons niet dat politieke partijen dit werk van ambtenaren moeten gaan overnemen en dit is ook geen duurzame oplossing.’

Volgens Knoeff had Gemeentebelangen gezien de eerdere reacties van D66 en de PvdA blijkbaar behoefte om snel te handelen, waarmee het lijkt of de verkiezingscampagne al begonnen is: ‘Als ze trouwens voor alles waar de politiek langer over doet en afstemming voor nodig heeft een website willen openen dan krijgen ze het nog erg druk.’

Populistische actie

Knoeff is dus uitermate verbaasd: ‘Wat ons betreft is dit een hele rare populistische actie waar inwoners op termijn niets aan hebben. Het lijkt ons dat Erjen Derks in het college aan zijn collega’s en aan de voorzitter van het college, die tevens de portefeuillehouder is, het nodige uit te leggen heeft.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu