Arnoud Knoeff (D66 Midden-Drenthe) is voorstander van bewonersparticipatie: ,,De gemeente doet dit als het hen uitkomt en zij initiatiefnemer is"

Knoeff is blij met de ontwikkelingen op De Mussels. Hugo Faber

Tien jaar geleden sleepte Harma van der Roest Arnoud Knoeff mee naar een congres van D66. Vanaf dat moment was de interesse voor de lokale politiek bij Knoeff gewekt.
Lees meer over
Midden-Drenthe
Auto De Krant van Midden Drenthe

Arnoud Knoeff werd in 1967 geboren als jongste van zes kinderen op Ameland. Zijn ouders hadden twee winkels, een pension, een cafetaria en een sigarettengroothandel: ,,Wie kon lopen, kon werken. Iedereen moest aanpakken en zijn steentje bijdragen.”

Tot begin jaren 80 groeide Arnoud in een mooie veilige omgeving op, maar: ‘We raakten door een faillissement ons huis kwijt en mijn ouders gingen snel daarna scheiden. Het was een moeilijke tijd waarin ik alleen met mijn moeder achter bleef.”

Niet opgeven

De nog jonge Arnoud zette zijn schouders eronder: ,,Ik heb geleerd dat je door niet op te geven heel ver kunt komen.” Hij koestert nog steeds zijn vaders motto: ‘Het doen is al 50% van het kunnen’. Knoeff werd beroepsmilitair, bleef studeren en klom op tot commercieel directeur bij Total Waste Systems in Roosendaal.

In 2012 kwam het politieke omslagpunt. De speerpunten van D66 spraken hem aan en hij had een leuk gesprek met Alexander Pechtholt: ,,Vanuit mijn werk deed ik zaken met veel gemeenten en besloot het toen ook eens vanaf de andere kant te bekijken.”

Hele eer

De eerste 4 jaar deed hij dat vanaf de publieke tribune. In 2018 werd Knoeff gekozen als raadslid en hij nam begin 2021 het stokje van fractievoorzitter over. Knoeff werd gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing: ,,Dat vind ik een hele eer.”

Hij is groot voorstander van inwonersparticipatie: ,,De gemeente doet dit als het hen uitkomt en zij initiatiefnemer is. Als de inwoners zelf met initiatieven komen, zoals de wijkvernieuwing in Borkerhout of met ideeën voor zonneparken, dan wordt het een ander verhaal.”

De Mussels

D66 was voorstander van het drijvend zonnepark aan De Mussels: ,,We willen blijven inzetten op duurzame energie, maar het moet wel in de omgeving passen zoals op deze locatie. Zonneparken kunnen ook prima worden afgeschermd met een mooie begroeiing wat weer goed kan zijn voor de biodiversiteit.”

D66 staat achter de woningbouw voor de 55+ in het Beiler centrum, maar het gaat wel heel veel over levensloopbestendige woningen voor ouderen. Het is Knoeff een doorn in het oog dat andere doelgroepen, zoals starters, moeilijk (huur)huizen kunnen vinden. In de kleinere kernen moet ook ruimte komen voor woningbouw, met behoud van goede bereikbaarheid en voorzieningen.

Verduurzaming en milieubewust leven

Verduurzaming en milieubewust leven is een ander belangrijk speerpunt. Knoeff uit enkele ideeën: maximaal inzetten op zon op de gemeentelijke daken, verduurzamen van gemeentelijk wagenpark en meer gemeentelijke bijeenkomsten online: ,,Zo hoef je bijvoorbeeld niet vanuit Bovensmilde een uur in de auto te zitten om heen en terug te rijden naar het gemeentehuis in Beilen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar dit kan het werk als raadslid ook aantrekkelijker maken. Zelf volg ik een aantal informatiebijeenkomsten op de dinsdagavond vanaf een hotelkamer in Roosendaal.”

Verbinden

Onderwerpen als vitale vakantieparken, de RUD en woningbouw kwamen met inbreng van D66 de afgelopen periode succesvol aan bod. De partij is niet gericht op oppositie of coalitie: ,,We kijken naar het einddoel wat we willen realiseren. We zijn er trots op dat we op de juiste momenten samenwerking tot stand kunnen brengen en partijen kunnen verbinden.”

Het gebrek aan handhaving is voor Knoeff een doorn in het oog: ,,Midden-Drenthe blinkt niet uit in kordaat en ter zake kundig handelen op dat gebied.” De D66 fractieleider toont zelf een afwachtende houding over het al dan niet toetreden tot het toekomstig college: ,,Laten we eerst de verkiezingen maar eens afwachten.”

Nieuws

menu