Bijna drie ton nodig voor verbetering Suermondsweg en Linthorsthomanweg in Smilde: ‘Het is hier erg druk. Ook onoverzichtelijk trouwens'

Veel mensen vinden deze kruising gevaarlijk en onoverzichtelijk. Hugo Faber

De kruising Suermondsweg en Linthorst Homanweg binnen de bebouwde kom in Smilde is aan groot onderhoud toe. Komende donderdag wordt in de commissievergadering van Ruimte en Groen hierover gesproken.

De heer Vos is het er wel mee eens. Hij vertelt dat er sprake is van dagelijks veel verkeer, met auto’s, maar ook veel fietsende kinderen: ‘Het is hier erg druk. Ook onoverzichtelijk trouwens. Ik kijk hier altijd goed uit. Ik loop achter een rollator, maar met die uitstekende stoeptegels is het lastig lopen.’

Verzakkingen in de weg

Er is veel aan de hand, met verzakkingen in de weg, slechte aansluitingen bij de verkeersdrempels, trottoirbanden die stuk zijn en een slecht fietspad met veel kapotte tegels. Langs de weg oude lichtmasten, met oude niet energiezuinige armaturen.

De Suermondsweg-Linthorst Homanweg is qua wegcategorie volgens het college vergelijkbaar met de Esweg in Beilen en het Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde in Westerbork. Het fietspad van de Suermondsweg stopt bij de Linthorst Homanweg en sluit niet aan op het fietspad langs de provinciale weg N371. De aansluitingen van de zijstraten op de Suermondsweg zijn onduidelijk.

Investering van bijna 3 miljoen

Langs de Suermondsweg loopt tussen de Fazantenlaan en de Molenwijk een watergang. Het college verwacht dat delen van de beschoeiing vervangen moeten worden. Om de verkeerskundige inrichting van de Suermondsweg-Linthorst Homanweg goed aan te pakken verwacht het college een totale investering te moeten doen van € 2.750.000, dat bedrag is exclusief kapitaallasten.

Vanwege het coronavirus is de commissievergadering Ruimte en Groen alleen digitaal te volgen via de website van de gemeente Midden-Drenthe: middendrenthe.nl en die begint om 19.30 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu