Cees Bijl is aan de slag als waarnemend burgemeester: ,,Nu, 33 jaar later, komt het toch nog goed!"

Cees Bijl is aan de slag als waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Marcel Jurrian de Jong

Cees Bijl nam twee weken geleden afscheid van de provinciale politiek. Op de dag dat de eerste (natte) sneeuw dit jaar naar beneden dwarrelde staat zijn keuken in Emmen vol met bloemen. Verleden week woensdag kwam daar nog een boeket bij. Van de gemeente Midden-Drenthe, als welkom: ‘Ach ja, dat gaat zo hè, maar het is wel mooi!’ Bijl glimlacht.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Officieel begon Cees Bijl op 1 december aan zijn nieuwe klus, hij is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Een klus waarvoor hij door Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma werd benaderd, nadat Mieke Damsma ontslag nam.

De nieuwe burgervader van Midden-Drenthe neemt als bestuurder een bak aan ervaring mee. Bijl was onder andere burgemeester van Leeuwarderadeel (1990-1998), Meppel (1998-2001) en Emmen (2001-2016). Daarna was hij gedeputeerde van de provincie Drenthe.

Verrassing

Bijl zegt geen weet te hebben over de precieze achtergronden waarom Mieke Damsma de handdoek in de ring gooide. Hij glimlacht als hij zegt: ,,Nee, gelukkig niet. Dat zou elke verrassing weghalen.”

Met de vier wethouders is afgesproken het takenpakket zo te laten zoals het is: ,,Immers, over vier maanden zijn er verkiezingen. We laten het mooi zoals het is. Ik bemoei mij met algemene beleidscoördinatie, communicatie en de openbare orde en veiligheid.”

Akkoord op hoofdlijnen

Er ligt een coalitieakkoord van PvdA, CDA, VVD en Gemeentebelangen Midden-Drenthe op hoofdlijnen in de kluis. Bijl is blij dat niet alles dichtgetimmerd is: ,,Ik laat mij graag verrassen,’ zo benadrukt hij.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Cees schat in dat tegen de zomer er een nieuwe coalitie zal zijn en de nieuwe gemeenteraad zijn draai heeft gevonden. Het proces van selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt vervolgens 6 tot 8 maanden, nadat een profielschets is opgesteld door de gemeenteraad.

Gekozen burgemeester

Of het niet eens tijd is voor een gekozen burgemeester? Even is het stil, maar dan klinkt het stellig: ,,Nee. Want wat is dan de rol van de gemeenteraad? Dat zou een andere manier van besturen worden, dan ga je naar een personendemocratie.”

Cees Bijl ziet uit naar de klus in Midden-Drenthe. Hij heeft nog niet uitgebreid kennisgemaakt met iedereen, maar dat kan ook niet vanwege corona. Onbevangen, met een grote rugzak aan levenservaring gaat hij de nieuwe uitdaging in Midden-Drenthe aan: ,,Ik leer graag iedereen kennen en dan merk ik in de praktijk qua onderwerpen wel wie waar voor of tegen is.”

Culturele gemeente

Cees Bijl kent Midden-Drenthe vanuit zijn periode als gedeputeerde. Hij noemt de vele culturele activiteiten die gehouden zouden worden in het kader van de Culturele Gemeente van Drenthe: ‘Dat was een mooi project. Jammer dat vanwege corona niet alles door kon gaan.’

Hij was erbij toen Mieke Damsma (niet onverdienstelijk) zingend de aftrap deed in Elp. Bijl schiet in de lach: ,, Maar vraag mij niet om hetzelfde te doen of te gaan dansen. Dat moet je niet willen, dat wordt één groot drama.”

Vanuit zijn portefeuille als gedeputeerde weet de Emmenaar dat de Stefanuskerk in Beilen inmiddels gerestaureerd is.

Hij kent de uitbreidingsplannen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en weet dat vanwege de coronabeperkingen het project ‘Aan de andere kant’ over Kamp Schattenberg in de ijskast gelegd. ‘We hopen nu maar dat dat volgend jaar wel kan.’

Corona

Cees Bijl vindt het verstandig dat de commissie- en raadsvergaderingen weer online en niet fysiek plaatsvinden. Bijl ziet ook dat er in de maatschappij onrust is over de onlangs ingestelde nieuwe coronabeperkingen: ,,Gezien de besmettingen moeten we ons verstand gebruiken. Laten we het ons zo gemakkelijk mogelijk maken, maar wel door de regels te respecteren.”

Overigens is Bijl ervan overtuigd dat we met corona moeten leven en wijst op de mutanten die steeds opnieuw de kop opsteken. ,,Ik vind dat iedereen het recht heeft op zijn eigen mening, maar vind het persoonlijk wel verstandig je te laten vaccineren. Corona verdwijnt niet.”

Titel

Bijl werd bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Emmen benoemd tot ereburger van Emmen. Twee weken geleden kwam daar een titel bij, hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn belangrijke verdiensten voor de samenleving.

In een ver verleden solliciteerde Cees Bijl op de vacante functie van burgemeester van de voormalige gemeente Westerbork. Het werd destijds Aaltje Emmens-Knol en niet Cees Bijl. Met een grote grijns: ,,Nu, 33 jaar later, komt het toch nog goed!”

Nieuws

menu