Centraal meldpunt voor klachten over het ETP-terrein in Wijster laat op zich wachten

Attero Bé van der Veen, archief

Voor de gemeenteraad van Midden-Drenthe was het eind mei duidelijk, er moet één aanspreekpunt komen waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten over het ETP-terrein in Wijster. Dit voorstel werd breed gedragen. De provincie wil echter niet meewerken.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Het initiatief kwam destijds van de PvdA en fractievoorzitter Joop Kramer was benieuwd naar de vorderingen. Hij werd teleurgesteld. Volgens portefeuillehouder Mieke Damsma is er ambtelijk en bestuurlijk gesproken over dit idee maar wordt het niet omarmd door de provincie.

Omwonenden van het ETP terrein in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen informatie over activiteiten, die (gaan) plaatsvinden op het terrein. Voorbeelden zijn de branden die het afgelopen jaar plaats hebben gevonden, regelmatige stankoverlast of nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein. Op het ETP terrein zijn meerdere grote bedrijven gevestigd. Deze bedrijven vallen echter, als het gaat om milieu- en veiligheidsregels, niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheden.

Voor omwonenden is dit bijzonder onduidelijk en lastig. Burgers weten bij specifieke klachten niet waar ze moeten zijn: provincie of gemeente. Zij krijgen het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Duidelijke opgave

Damsma kreeg daarom de opdracht dat aanspreekpunt te gaan regelen met de provincie. Fractievoorzitter Joop Kramer (PvdA) hamerde er eind mei op dat dat aanspreekpunt er moet komen: ‘Op andere bedrijventerreinen in het land is dat heel gebruikelijk.’ Ook Arnoud Knoeff (D66) was toen duidelijk: ‘Hier ligt een duidelijke opgave!’

Ook in de gemeenteraad in Hoogeveen werd een dergelijk besluit destijds unaniem aangenomen.

De provincie ziet echter niets in een gezamenlijk klachtenloket voor het ETP terrein. Damsma: ‘Er wordt op dit moment onderzocht of de RUD een klachtenmeldpunt zou kunnen oprichten voor alle bedrijven op het ETP terrein.’

Joop Kramer (PvdA) is ronduit teleurgesteld dat de provincie niet wil meewerken aan één contactpunt voor omwonenden: ‘De onduidelijkheid, welk bedrijf onder gezag van de gemeente of de provincie verantwoordelijk is, blijft bestaan. Zo blijft het voor de omwonenden een zoekplaatje. We hadden gehoopt dat de burgemeester zich wat sterker had gemaakt voor de belangen van onze inwoners. De enige optie die wat ons betreft overblijft is dat bij de RUD het meldpunt wordt ingericht. We verwachten van de burgemeester stappen in die richting.’

Communicatie

Arnoud Knoeff (D66) vindt het bijzonder dat deze informatie via een rondvraag boven tafel moet komen: ‘Communicatie blijft een lastig dingetje in Midden-Drenthe.’ Ook hij is niet blij met de boodschap van de burgemeester: ‘Ik heb toen al aangegeven dat dit geen verzoek is maar een opdracht. Het feit dat de motie is overgenomen betekent dat deze opdracht ook aanvaard is. Dat de provincie niet wil meewerken is volstrekt onacceptabel, maar ik ken uiteraard de beweegredenen van de provincie niet. Onze inwoners kunnen niet de dupe worden van het niet centraliseren van een meldpunt voor de klachten. Daarmee lijkt het wel of men ook niet welwillend is om de problemen op te lossen.’ Knoeff heeft nu alle hoop gevestigd op de RUD: ‘Het mag duidelijk zijn dat dit punt wat D66 betreft nog niet van tafel is totdat er een centraal meldpunt is.’

Nieuws

Meest gelezen

menu