Charles de Haas (Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork) wil een breed raadsprogramma: ,,Vakmanschap moet voorop staan en geen politieke partij”

Charles de Haas wilde een onderzoek naar de mogelijke aankoop van de Brunstingerplas. Hugo Faber

Wie Charles de Haas in één woord zou moeten vangen dan past daar ‘strijdvaardig’ bij. Na maar liefst 50 begrotingsvergaderingen in de politiek (provincie én gemeente) is de bevlogenheid nog steeds aanwezig.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Op 30 juli 1944 werd Charles geboren in Groningen. Na allerlei omzwervingen met zijn ouders kwam het gezin De Haas in 1960 terecht in Smilde. Na twee dagen wist Charles het zeker: ,,Hier ga ik nooit meer weg.”


Geld verdienen

Hard werken en geld verdienen, dat zat er vroeg in, hij hielp in Amsterdam voor school de melkboer, in Steenwijk hielp hij op een boerderij en in Den Haag werkte hij in de kassen: ,,In Smilde werkte ik als taxichauffeur en in Assen in de horeca.”

Het onroerend goed kwam in beeld tijdens zijn studie aan de toenmalige Kweekschool en in die tijd raakte hij ook politiek betrokken: ,,Facetstreekplannen, bestemmingsplannen en onvrede met overheden wekten mijn vechtlust op. Toen ik de buik vol kreeg van de landelijke partijen besloot ik, samen met anderen, een onafhankelijke partij op te richten.”

Zo ontstond in 1970 Gemeentebelangen Smilde (-Beilen-Westerbork) en dat mondde uit in het raadlidmaatschap in de tachtiger jaren. Sinds die tijd was hij onafgebroken fractievoorzitter en tussendoor volbracht hij ook nog even 16 jaar statenlidmaatschap voor de OPD.

Vrije natuur

Tijd voor hobby’s heeft De Haas ook nog, de meeste tijd brengt hij graag door in de vrije natuur. Weer is De Haas gevraagd de verkiezingskar te trekken, mede op basis van zijn ervaring en dossierkennis: ,,Ik heb er nog steeds zin in en wil me graag weer inzetten voor de belangen van de burgers.”

Veranderen politieke cultuur

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (SBW) wil de politieke cultuur veranderen, met vakwethouders: ,,Voor Midden-Drenthe is het van belang, dat er een breed raadsprogramma komt, met competente wethouders. Vakmanschap moet voorop staan en geen politieke partij.”

Twee raadsvergaderingen, een voorbereidende en daarna een besluitvormende. Geen commissies en een breed aangesteld college, met raadsprogramma. Dat is het doel van De Haas: ,,Wij hebben zeker drie kandidaten voor het wethouderschap. Kundige vakmensen. Maar die namen noem ik pas, als het zo ver mocht komen.”

Overigens is het niet allemaal kommer en kwel. Het huidige interim voorzitterschap wordt door burgemeester Cees Bijl goed ingevuld, maar: ,,Wat ons betreft mag de burgemeester gekozen worden.”

BMC rapport

Gemeentebelangen SBW wil een beter functionerend ambtenarenapparaat, conform het eerder opgestelde BMC rapport: ,,Een beter functionerende raad, die de voorstellen in het belang van de burger bekijkt en niet, zoals in de ‘oude raad’ waar het partijbelang voorop staat.”

Terugkijkend ontstaat bij De Haas een moedeloos gevoel: ,,Halverwege hebben wij het vertrouwen in het hele college opgezegd. Dat doe je niet voor niets. Kijk maar naar bijvoorbeeld de rotonde in Beilen en de geluidswal Spier.”

Onbegrijpelijk

Een ander voorbeeld is de Brunstingerplas, die door de provincie in de verkoop is gedaan. ,,Een voorstel van ons te onderzoeken of er koopmogelijkheden voor Midden-Drenthe waren, werd afgewezen. Wie kan er nu iets hebben tegen een onderzoek? Ik vind dat onbegrijpelijk!”

Er blijft veel werk te doen. Verleden week werd bekend dat voor de derde keer de Johan Willem Friso kazerne in Assen met sluiting wordt bedreigd: ,,Deze kazerne hoort bij Drenthe en dat moet zo blijven! Dit onderstreept nog eens het belang van echte onafhankelijke lokale politiek.”

Laatste woord

De kiezer heeft het laatste woord, dat weet Charles de Haas als geen ander: ,,Wij stellen ons in dienst van de kiezer en respecteren de uitslag.”

Nieuws

menu