Charles de Haas is trots op lokaal karakter van jarige GSBW

Charles de Haas is trots op het lokale karakter van zijn partij. Norma Riemersma

Charles de Haas was vijftig jaar geleden zelf betrokken bij de oprichting van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GSBW) en is mede daardoor de aangewezen man om terug te blikken. Het vijftigjarig bestaan vraagt om een feestje, maar vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat dat niet door. Fractievoorzitter Charles de Haas vindt het jammer, maar het feestje komt er later alsnog.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Dat de partij met drie leden vertegenwoordigd is in de gemeenteraad en een lokaal geluid laat horen, vindt hij veel belangrijker.

‘Gemeentebelangen is ontstaan als Smildeger partij en door de gemeentelijke herindeling zijn daar Beilen en Westerbork aan toegevoegd. De oprichting was een initiatief van ondernemers en particulieren in Smilde die het van de zotte vonden dat overheidswerken werden uitbesteed aan bedrijven in andere plaatsen. We wilden dat er plaatselijk werd aanbesteed en daarvoor moesten we onze stem laten horen. Op 15 mei 1970 is de partij officieel opgericht.’

De Haas werkte destijds in de vastgoedsector. Op de achtergrond leverde hij een bijdrage aan de oprichting, maar hij was naar eigen zeggen nog te druk met zijn werk om ook politiek actief te zijn. In 1986 werd hij fractievoorzitter. Net als bij de oprichting in 1970 heeft de partij drie fractieleden. Naast De Haas zijn dat Gineke Radix- Feijen en Arjen Warners.

Trots

Charles de Haas is er trots op dat Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork er in de afgelopen decennia in geslaagd is een tegenwicht te bieden aan de traditionele partijen die het lange tijd alleen voor het zeggen hadden. ‘We laten al lang een onafhankelijk geluid horen in de raad. We zijn geen verlengstuk van een landelijke partij, maar echt lokaal.’

De partij is volgens De Haas ‘een buitenbeentje’ omdat GSBW al jaren strijdt voor een andere vergaderstructuur. ‘Wij gaan sinds 2018 niet meer naar commissievergaderingen omdat we het niet eens zijn met de samenstelling van de commissies. Wij willen dat elke partij evenveel commissieleden mag afvaardigen, maar nu mogen de grotere partijen twee leden afvaardigen, de overige partijen één. We hadden bovendien graag twee commissieleden aangeleverd die geen raadsleden zijn, maar wel op de lijst van de partij staan. Dat mag niet, waardoor wij niet de mensen met de juiste expertise kunnen afvaardigen. Wij willen vergaderen op basis van inhoud, niet op basis van coalitie.’

Het amendement dat GSBW en ChristenUnie indienden tegen de verordening kreeg geen meerderheid en sindsdien is de partij van De Haas niet meer aanwezig bij commissievergaderingen. ‘Toch komt het onderwerp opnieuw op de agenda, waarschijnlijk niet lang nadat we weer met de raad in de raadszaal kunnen vergaderen.’ Net als andere gemeenteraden wordt nu via een videoverbinding vergaderd.

Nieuws

menu