De Kookgroep in het Valkenhof in Beilen begint weer: ,,Hier hebben wij lang naar uitgekeken, om weer samen te kunnen eten"

De maaltijden worden nu coronaproof ingericht. Marilou de Virgiliis-Sluis

Samen aan tafel, samen eten. Voor veel mensen heel gewoon, maar dat is het niet. Binnenkort begint in het Valkenhof in Beilen weer de kookgroep voor alleenstaanden. Drie jaar geleden begon deze groep en die werd een succes. Vanwege corona moest een adempauze worden ingelast, maar onder voorwaarden kan de groep weer beginnen.

Een van de initiatiefnemers is Marilou de Virgiliis-Sluis: ,,Hier hebben wij lang naar uitgekeken, om weer samen te kunnen eten in het Valkenhof. Het kan weer, maar onder bepaalde voorwaarden, rekening houdend met elkaar.” Deelnemers aan tafel moeten twee vaccinaties hebben gehad. Als dat niet het geval is dan moet de deelnemer negatief getest zijn.

Marilou de Virgiliis: ,,Wij kunnen in twee zalen met een groep van ongeveer 35 mensen samen aan tafel. Dat vereist extra voorbereiding en discipline bij de uitvoering ervan. Het betekent echter ook dat wij eerder aan een maximum zitten qua deelnemers.”

Vreugde

De prijs voor de maaltijd is slechts met één euro verhoogd maar De Virgiliis verwacht niet dat dat een probleem is: ,,De vreugde om elkaar weer te kunnen ontmoeten is groot.”

De doelstelling blijft om alleenstaanden ongeacht kleur, geaardheid of achtergrond een gastvrij welkom te heten in het Valkenhof. Met elkaar wordt gezocht naar verbinding. Ruim 3 jaar geleden kwam vanuit de taakgroep pastoraat van de Protestantse gemeente Beilen - Hijken –Hooghalen deze eetgroep uit de startblokken. De behoefte en de animo bleek groot. Er zijn in die paar jaar ruim 100 mensen een of meerdere keren komen eten. Dat waren mensen vanuit de kerk, maar ook daar buiten.

Verbinding met mensen

Marilou de Virgiliis: ,, En daar gaat het nu juist om. Het moet gaan om de verbinding met medemensen. Juist de diversiteit is belangrijk. Het omzien naar elkaar. Vandaar dat ik ook een uitnodigend gebaar wil maken naar diegenen, die anders niet zo gauw over de drempel komen.”

De eerste maaltijd is op vrijdag 10 september (17.30 uur) in het Valkenhof. De maaltijd begint om 18.00 uur. Er wordt een kleine vergoeding per maaltijd gevraagd. Wie zich vorig jaar al heeft opgegeven wordt gevraagd zich nogmaals te melden.

Opgave

Dat kan, onder vermelding van naam en telefoonnummer, voor maandag 6 september via mail: Kookgroep@pgbeilen.nl
De maaltijden zijn iedere tweede vrijdag van de maand: 10 september (opgave voor 6 september), 8 oktober (opgave voor 4 oktober), 12 november (opgave voor 8 november), 10 december (opgave voor 6 december).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu