Door incidentele meevallers sluit de gemeente Midden-Drenthe positief af

De gemeente bleef binnen de begroting. ANP

De gemeente Midden-Drenthe sluit de jaarrekening 2021 af met een eenmalig positief saldo van ruim 5 miljoen. Ondanks deze meevaller geeft het college aan dat het financiële klimaat structureel zorgelijk blijft. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk te weinig geld beschikbaar stelt voor de taken die naar de gemeente zijn overgeheveld.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Volgens het college is het een bewogen jaar geweest. In de gemeente zijn diverse woningbouwprojecten gestart of opgeleverd. Met een woningmarktonderzoek is de woonbehoefte in kaart gebracht, dat de basis is voor het woonbeleid. Voor Hooghalen en Smilde is een visie gemaakt en vastgesteld. Volgens het college waren dat mooie processen waarbij vooral de inwoners aan zet waren.

Volta

Nieuws

menu