Dorpsvisie Hooghalen is klaar. Inwoners hebben acht thema's uitgewerkt

De entree van het voormalige AZC. De inwoners vragen steun voor het uitwerken van scenario’s voor de invulling van dit terrein. Archieffoto

De inwoners van Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen hebben samen met Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en gemeente een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Hierin staan concrete projecten en plannen beschreven waarmee het dorp en de omliggende kernen richting de toekomst gaan. De nieuwe dorpsvisie was nodig omdat de oude aan revisie toe was.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Reinhard Mulder, voorzitter Vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen is blij met de visie zoals die er nu ligt: ,,De dorpsvisie is opgesteld op basis van de uitkomsten van een dorpsenquête, klankbordgroepbijeenkomsten en gesprekken met diverse partijen. Op deze manier konden alle dorpsbewoners een bijdrage leveren. Tijdens het traject hebben we intensief samengewerkt met de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen visie.”

Acht thema’s

Nieuws

menu