Duurzaam Beilen is actief. ,,De tijd is rijp om een energiecoöperatie succesvol van de grond te krijgen"

Zonnepark de Mussels. Aad Stikkelorum

Sinds kort is in Beilen de energiecoöperatie Duurzaam Beilen actief. Volgens de voorzitter is de tijd rijp om ook in Beilen actief te worden.
Lees meer over
Midden-Drenthe

De coöperatie wil een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Dat doet zij bijvoorbeeld door groene stroom te leveren die in de eigen gemeente wordt opgewekt. Duurzaam Beilen wil onder meer deelnemen in het zonnepark De Mussels, samen met andere energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe.

Op het water van de zandwinplas aan De Mussels liggen 40.000 zonnepanelen die een deel van Beilen van groene stroom kunnen voorzien. Inwoners van Beilen kunnen aandelen kopen in dit groene zonneproject. De winst die dit zonnepark oplevert wordt weer besteed in Beilen. Duurzaam Beilen wil bovendien projecten opzetten voor zonnepanelen op daken, zodat minder grondoppervlak gebruikt hoeft te worden voor de opwek van groene stroom.

Groene stroom

Duurzaam Beilen heeft zich aangesloten bij de noordelijke energiekoepel Energie VanOns. Deze coöperatieve energieleverancier levert alleen groene stroom, die opgewekt is door lokale energiecoöperaties en gaat ook de stroom van De Mussels inkopen. Ook hier vloeit de winst terug naar de lokale energiecoöperaties.

Als inwoners van Beilen overstappen naar Energie VanOns dan ontvangt Duurzaam Beilen een vergoeding. Via de website www.duurzaambeilen.nl kunnen belangstellenden lid worden. Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen. De ledenvergadering van Duurzaam Beilen beslist jaarlijks welke projecten in aanmerking komen voor steun.

Het bestuur van energiecoöperatie Duurzaam Beilen wordt gevormd door voorzitter Harrie Popken, penningmeester Henk van Santen de Hoog en secretaris Thomas ten Cate.

Tijd is rijp

Henk van Santen de Hoog is opgelucht dat het nu wel is gelukt om een energiecoöperatie van de grond te krijgen. Enkele jaren geleden mislukte dat nog door gebrek aan belangstelling: ,,Ik ben er van overtuigd dat nu de tijd rijp is om een energiecoöperatie succesvol van de grond te krijgen. Het zonnepark De Mussels is bij uitstek geschikt voor mensen die bewust groene stroom in huis willen halen. Dat daarmee tegelijkertijd allerlei groene projecten worden gesteund is natuurlijk mooi meegenomen. Duurzaam Beilen zal voor de gemeente een gesprekspartner zijn als het gaat om nieuwe ontwikkelingen bij lokale energie-opwek. Wij willen in het centrum van Beilen een informatiepunt opzetten waar mensen terecht kunnen met vragen en ideeën. Ik reken erop dat Duurzaam Beilen een brede steun zal krijgen van de bevolking.”

www.duurzaambeilen.nl

Nieuws

menu