Een warm welkom voor dominee Anita van der Heide in de Koepelkerk in Smilde

Een warm welkom voor de nieuwe dominee. Foto: Hugo Faber

In de Koepelkerk in Smilde werd zondag een feestelijke kerkdienst gehouden, dominee Anita van der Heide-van Klaveren deed die ochtend als predikant haar intrede.

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten van Hoogersmilde en Smilde besloten begin vorig jaar samen op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger voor 60% fte, in de vacature die was ontstaan door het vertrek van dominee Anja Donker.

De grote interne verbouwing van het interieur van de Koepelkerk is bijna afgerond en was zondag te gebruiken. Er waren slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, maar wie geen zitplaats kon bemachtigen kon de dienst ook online volgen.

Voordracht

Dominee Anita van der Heide uit Groningen was in een eerder stadium na diverse gesprekken door de beroepingscommissie voorgedragen aan de leden van beide gemeenten. Alle gemeenteleden kregen vervolgens de mogelijkheid om digitaal kennis te maken en vragen te stellen en ook kreeg iedereen de mogelijkheid een stem uit te brengen.

Met als resultaat een warm welkom voor dominee Anita van der Heide, die sinds zondag actief aan de slag is in Smilde en Hoogersmilde.

Via www.pkn-smilde.nl is de dienst ook terug te kijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu