Gedenkplaat is zoek. Historici in Börk starten digitale zoektocht

Voor het eerst heeft het tijdschrift Fragmenten van de Historische Vereniging Westerbork (HVW) een verhaal integraal online via de website verspreid. Dit gebeurt als proef in dit uitzonderlijke geval, in de hoop dat hiermee de bij de gemeente Midden-Drenthe zoekgemaakte historische gedenkplaat alsnog wordt gevonden.
Lees meer over
Midden-Drenthe

HVW loopt hiermee ook vooruit op de plannen van de Drentse Historische Vereniging om te komen tot een ‘Drentse Delpher’. In Delpher staan miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften woord voor woord te doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie gemakkelijk te maken. De Drentse Historische

Vereniging probeert nu ook een dergelijk systeem te ontwikkelen.

De bij de gemeente Midden-Drenthe zoekgemaakte gedenkplaat is in 1946 door Haagse ouders aan de provincie Drenthe geschonken, als dank voor de opvang van honderden bleekneusjes. Drentse gezinnen hebben in de hongerwinter de Haagse kinderen liefdevol verzorgd. De gemeente heeft het geschenk aan de provincie Drenthe nu voor de tweede keer zoekgemaakt
en het is nu spoorloos. De plaquette hing jarenlang in het gemeentehuis van Westerbork.

Met de digitale verspreiding van het complete verhaal in Fragmenten, en de aan de vereniging gekoppelde facebookpagina Bork-Westerbork-Börk, doet HVW een ultieme poging de plaat alsnog te vinden. Een ieder die kan helpen of meer weet wordt verzocht dit te melden via info@historischeverenigingwesterbork.nl. Dat kan eventueel anoniem.

Nieuws

menu