Gemeente Midden-Drenthe doet onderzoek naar afvalscheiding en -inzameling van inwoners

Foto: Shutterstock

De gemeente Midden-Drenthe heeft afgelopen zomer onder onder 5.783 inwoners een enquête uitgezet over het inzamelen en scheiden van afval. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het grondstoffenbeleid voor de komende vijf jaar.

In totaal reageerden 1076 inwoners op het onderzoek. In de enquête werden vragen gesteld over de manier van afval scheiden, de communicatie over het afval scheiden ene bereidheid van het beter scheiden van afval.

Ouderen scheiden meer afval

Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de inwoners zegt het afval te scheiden. ‘Inwoners vinden het milieu een belangrijke stimulans om het afval te scheiden. Je ziet wel dat naarmate mensen ouder worden, ze hier bewuster mee bezig zijn’, aldus wethouder Erjen Derks (GB). ‘31 procent van de jongeren ziet zich als voorbeeldig afvalscheider, terwijl 52 procent van de inwoners van 65 jaar en ouder zichzelf zo typeren’.

De meeste inwoners zijn tevreden met de afvalzameling in de gemeente, maar toch zijn er een aantal verbeterpunten. Specifieke afvalstromen zoals Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD), textiel en papier hebben meer aandacht nodig hebben.

Afvalstofheffing naar beneden

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het maken van het nieuwe grondstoffenbeleid 2021-2025. De gemeenteraad buigt zich eind 2020 over de resultaten. ‘Met elkaar willen we zorgen dat ook de komende jaren het scheiden van het afval verder optimaliseert zodat de afvalstoffenheffing net als voor 2021 verder naar beneden kan’, stelt Derks.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu