Grote wrevel over het instellen van een stuurgroep in Midden-Drenthe

Zonder besluitvorming van de raad in Midden-Drenthe wil wethouder Jan Batelaan (VVD) beginnen met de inrichting van een stuurgroep, die onder andere de ambtelijke organisatie op orde moet krijgen. Ondanks de tegenstand van een aanzienlijk deel van de raad volgt de oproep dat kandidaat raadsleden zich voor 3 december kunnen melden. Deze gang van zaken roept grote wrevel op.

Het gemeentehuis vanuit de lucht.

Het gemeentehuis vanuit de lucht. B&A productions

Het debacle van de rotonde bij de A28 is voor het college aanleiding geweest een scan te laten uitvoeren op andere civiele projecten. Een van de conclusies is dat eenmaal door de gemeenteraad verstrekte kredieten doorgaans niet worden geïndexeerd. Het beschikbaar gestelde geld blijkt daarom dikwijls te weinig. Verder wordt vooraf geen rekening gehouden met ambtelijke kosten. Uiteindelijk worden die echter wel meegerekend, met kostenoverschrijdingen tot gevolg.

Harde noten

In de commissievergadering werden donderdagavond harde noten gekraakt over met name de inrichting van een stuurgroep. In deze stuurgroep moeten naast de wethouders Jan Batelaan en Jan Schipper twee raadsleden plaatsnemen.

Henk Heideveld (ChristenUnie) was duidelijk tegen: ‘Dit behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van het college.’ Hij deed een duidelijke oproep: ‘Neem je verantwoordelijkheid!’ Ook Jannes Kerssies (Gemeentebelangen Midden-Drenthe) was tegenstander, evenals Arnoud Knoeff (D66) die zichzelf wel in de controlerende rol, maar ook niet in de operationele rol zag,

Batelaan daarentegen deed een poging deze fracties alsnog te overtuigen: ‘Ja, u heeft een controlerende rol. Maar u wilt ook bestuurlijke grip. Wij willen u graag meenemen in de ‘financial control’.’

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is 10 december. Brouwer (CDA) en De Weerd (VVD) hebben zich inmiddels al aangemeld. Jan Beugel (PvdA) vertelde donderdag dat ook zijn fractie een kandidaat zal leveren.

Glibberig

Vrijdag volgde een oproep van de griffie tot kandidaatstelling, uiterlijk 3 december. Charles de Haas (Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork) is duidelijk over dit voorstel van het college: ‘De verantwoordelijkheid neerleggen bij een ondemocratisch ingerichte ‘stuurgroep’ en dan zelf buiten schot blijven omdat de ‘stuurgroep’ de voorstellen moet doen! Wat een glibberig voorstel, wij zijn volledig tegen deze gang van zaken en keuren deze handelswijze dan ook overtuigd af.’

Arnoud Knoeff: ‘Wij willen eerst een democratisch besluit of deze stuurgroep er wel moet komen. Pas daarna ga je leden werven. Het is raar dat je een stuk opiniërend bespreekt, niet op de projecten in wilt gaan, maar wel een actie doorzet waar de meningen ook nogal over uiteen lopen. Dit nog los van het feit dat die projecten dus organisatorisch en financieel niet op orde zijn.’

Henk Heideveld verbaast zich eveneens over de gang van zaken en dat is nog zachtjes uitgedrukt: ‘We hebben de scan civiele projecten en het is bekend wat er gebeuren moet. Wij als raad hebben een controlerende rol. De uitvoering laten we graag over aan het college inclusief de vierde nieuwe wethouder, die dit in zijn portefeuille heeft.’

Overbodige luxe

Jannes Kerssies (Gemeentebelangen Midden-Drenthe) verbaast zich eveneens over de gang van zaken: ‘Ik ben hier fel op tegen. Het is heel simpel. De organisatie moet naar behoren werken. Daar gaat het om, iedereen moet zijn of haar werk goed doen. Deze stuurgroep is dan ook overbodige luxe.’

Kerssies kijkt daarnaast ook verder: ‘Kijk, als het tot stemming komt dan zal dit voorstel het wellicht halen met 60 procent voor en 40 procent tegen. Maar op deze manier creëer je geen draagvlak. En daar gaat het om.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu