Grote wrevel over het instellen van een stuurgroep in Midden-Drenthe

Zonder besluitvorming van de raad in Midden-Drenthe wil wethouder Jan Batelaan (VVD) beginnen met de inrichting van een stuurgroep, die onder andere de ambtelijke organisatie op orde moet krijgen. Ondanks de tegenstand van een aanzienlijk deel van de raad volgt de oproep dat kandidaat raadsleden zich voor 3 december kunnen melden. Deze gang van zaken roept grote wrevel op.

Het gemeentehuis vanuit de lucht.

Het gemeentehuis vanuit de lucht. B&A productions

Lees meer over
Midden-Drenthe

Het debacle van de rotonde bij de A28 is voor het college aanleiding geweest een scan te laten uitvoeren op andere civiele projecten. Een van de conclusies is dat eenmaal door de gemeenteraad verstrekte kredieten doorgaans niet worden geïndexeerd. Het beschikbaar gestelde geld blijkt daarom dikwijls te weinig. Verder wordt vooraf geen rekening gehouden met ambtelijke kosten. Uiteindelijk worden die echter wel meegerekend, met kostenoverschrijdingen tot gevolg.

Harde noten

Nieuws

menu