Midden-Drenthe maakt nieuw beleid: ‘Cultuur verbindt. Het is belangrijk voor jong én oud.’

De start van alle activiteiten rondom de Culturele gemeente van Drenthe, in Elp. Ron de Vos / NDC

De gemeente Midden-Drenthe is bezig met een nieuw beleidsplan waarbij cultuur centraal staat. De huidige cultuurnota loopt dit jaar af. Tijd voor nieuw beleid. Nieuw elan. Of toch niet?
Lees meer over
Midden-Drenthe

Over het algemeen is iedereen wel tevreden over het huidige beleid, al kan het altijd beter. Cultuur is actueel, het leeft. Dat komt mede omdat de gemeente Midden-Drenthe Culturele gemeente van Drenthe is. Er zijn in dat kader nieuwe initiatieven ontwikkeld en gerealiseerd.

Omdat de huidige Cultuurnota afloopt zijn er gesprekken gevoerd met Welzijnswerk, de bibliotheken en de provincie. Waar is behoefte aan, waarin kan verbinding gezocht worden? In de gecombineerde commissie Zorg en Welzijn en Algemeen Bestuur werd hierover dinsdagavond uitgebreid gedebatteerd. Duidelijk werd dat alle fracties het belang van dit thema inzien.

Ria Beukema (CDA): ‘Cultuur verbindt. Het is belangrijk voor jong én oud.’ Ageet van Dijken (ChristenUnie) benadrukte dat culturele activiteiten in de eigen buurt zeker gestimuleerd moeten worden, al was het maar om eenzaamheid tegen te gaan. Maar, een goed cultureel beleid is ook belangrijk voor de recreatieve sector. Als ‘snijvlak’ somde wethouder Dennis Bouwman enkele grote culturele activiteiten op, zoals Stiefkiek’’n en de Kunst en Cultuur4Daagse. Dergelijke grote evenementen zijn niet alleen leuk voor de eigen inwoners, maar ook voor de toerist.

Wethouder Bouwman neemt de adviezen van de commissieleden mee om een nieuw stevig cultuurdocument te vormen. Hij noemt het jammer dat verschillende geplande activiteiten in het kader van Culturele gemeente niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen: ‘Juist in het voorjaar en de zomer van 2020 - nu dus - zouden we tal van culturele activiteiten hebben in het kader van het culturele jaar. Wat ons betreft proberen we de uitgestelde activiteiten in te halen en houden het geld daarvoor zoveel mogelijk beschikbaar.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu