Ontmoetingen in de 'Kas van Jan in Oranje' resulteren in boekje ,,Vrijheid, tussen herinnering & verlangen"

Colin van der Bij en Fenna Bolding (Vormgeving en redactie, namens de initiatiefgroep) en wethouder Dennis Bouwman. Jan van der Bij

Wethouder Dennis Bouwman meldde dinsdagavond in de commissievergadering dat hij van de initiatiefgroep Vrijheid en verlangen een boekje in ontvangst had genomen. ‘Een mooi boekje dat de herinnering aan Jan Voortman levend houdt”, zo vertelde hij.
Lees meer over
Midden-Drenthe

De publicatie ‘Vrijheid, tussen herinnering & verlangen’ is met een bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe uitgegeven. Het eerste exemplaar was voor de wethouder, die dinsdagavond meldde dat de organisatie voor alle raadsleden eveneens een exemplaar in het gemeentehuis achter had gelaten.

Midden-Drenthe mocht zich het afgelopen jaar culturele gemeente van de provincie Drenthe noemen, met als thema Vrijheid. Een thema dat verbindt en inspireert, zo bleek.

Kassen van Jan

Dit stimuleerde de stichting, die in de ‘Kassen van Jan in Oranje’ ontmoetingen organiseerde. Toen die vanwege corona niet meer mogelijk waren werden op een andere manier gesprekken georganiseerd. ,,Alles rond het thema Vrijheid”, zo vertelt Fenna Bolding namens de organisatie. ,,Het is een publicatie vol interviews, poëzie, foto’s en verhalen over vrijheid, herinneringen, verlangen en de band met Drenthe. We interviewden onder andere een zorgmedewerker, boswachter, student, nieuwe Nederlanders, twee Drenten die vertrokken en terugblikken. Met iedereen spraken we over vrijheid en over wat Drenthe voor hen betekent.” Onderwerpen als taal, de natuur, het kleinschalige, de betrokkenheid bij elkaar kwamen aan bod.

Voor iedereen anders

Uit de gesprekken bleek dat vrijheid voor iedereen iets anders kan betekenen. Rode draad in alle verhalen is echter dat vrijheid samenhangt met veiligheid, je eigen beslissingen nemen, eigen regie hebben en houden over je leven.

De initiatiefgroep van de publicatie hoopt dat de verhalen naar meer smaken en dat de publicatie een eerste aanzet is om het gesprek voort te zetten. “We kunnen iedereen aanraden om net zoals wij dat hebben gedaan met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid, herinneringen en verlangen. In buurthuizen, koffiekamers, zorginstellingen, sociale huiskamers, kantines, in dorpshuizen, op school, in de buitenlucht, waar dan ook. Zo blijven we verbonden, zo zetten we een feest van ontmoetingen voort.”

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers via mailadres: vrijheidenverlangen@gmail.com

Nieuws

menu