Themamiddag in het Mantingerveld. Stikstofproblematiek is volgens gedeputeerde Henk Jumelet ,,een gevecht om de ruimte"

De deelnemers luisterden aandachtig. Harry Sikkenga

Het Mantingerveld is ruim 1.100 hectare groot en in het gebied liggen twee Natura 2000 gebieden, het Mantingerzand en Mantingerbos. Natuurmonumenten beheert dit gebied en constateert dat het aantal insecten en plantensoorten sterk is afgenomen. Eric Menkveld: ,,Sommige planten en insecten zijn helemaal verdwenen of er is nog maar 25% procent van over. Dat zijn verontrustende cijfers.”
Lees meer over
Midden-Drenthe

Ook de jeneverbes in het Mantingerzand, uniek in Nederland en in West-Europa, heeft het zwaar. Om de kwaliteit van de natuur niet verder achteruit te laten gaan zal, volgens Natuurmonumenten, de ‘stikstofkraan’ verder dicht moeten.

Themamiddag

Zaterdag hield CDA Midden-Drenthe in het gebied een themamiddag over deze problematiek. Gedeputeerde Henk Jumelet ging in op de maatregelen die door de provincie genomen worden om de problemen op te lossen. Volgens Jumelet is de stikstofproblematiek een ‘gevecht om de ruimte’ geworden, waarbij het van belang is dat alle sectoren een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Jumelet: ,,De provincie Drenthe voert samen met partners gebiedsverkenningen uit. Voordat we de opgave en aanpak in Drenthe, ook per gebied, kunnen bepalen, moet eerst duidelijk worden wat de feitelijke situatie in ieder gebied is.”

Stoppen

Door één van de aanwezigen werd gevraagd wat het effect was van het stoppen van enkele veehouderijbedrijven, jaren geleden, aangrenzend aan het Mantingerzand. Natuurmonumenten moest hierop het antwoord schuldig blijven.

Het CDA Midden-Drenthe vindt het van groot belang dat er een breed draagvlak is voor de maatregelen die worden genomen. Met een goede balans tussen natuur en economie en vertrouwen in de effectiviteit van de keuzes die hiertoe moeten leiden.

Nieuws

Meest gelezen

menu