Themamiddag in het Mantingerveld. Stikstofproblematiek is volgens gedeputeerde Henk Jumelet ,,een gevecht om de ruimte"

De deelnemers luisterden aandachtig. Harry Sikkenga

Het Mantingerveld is ruim 1.100 hectare groot en in het gebied liggen twee Natura 2000 gebieden, het Mantingerzand en Mantingerbos. Natuurmonumenten beheert dit gebied en constateert dat het aantal insecten en plantensoorten sterk is afgenomen. Eric Menkveld: ,,Sommige planten en insecten zijn helemaal verdwenen of er is nog maar 25% procent van over. Dat zijn verontrustende cijfers.”
Lees meer over
Midden-Drenthe

Ook de jeneverbes in het Mantingerzand, uniek in Nederland en in West-Europa, heeft het zwaar. Om de kwaliteit van de natuur niet verder achteruit te laten gaan zal, volgens Natuurmonumenten, de ‘stikstofkraan’ verder dicht moeten.

Themamiddag

Nieuws

menu