Gymvereniging VKW uit Westerbork maakt doorstart (nieuwe enthousiaste bestuursleden maken dat mogelijk)

De jeugdcommissie met Maite Vierhoven, Lotte Wolting, Britt Zanting, Sanne Baas, Elly van de Heuvel en Elle Naber. Gymvereniging VKW

Heel even leek het erop dat Gymvereniging VKW, die dit jaar 90 jaar bestaat, opgeheven zou worden. Een tekort aan bestuursleden en een financieel tekort zouden daar debet aan zijn. Het tij is gelukkig voor het dorp Westerbork en de leden gekeerd.

Vrijwilliger Albert Baas, vader van een turnende dochter, kon dit niet laten gebeuren.: ‘Elk dorp zou een gymvereniging moeten hebben en wij hadden een zeer bloeiende club. Dat laat je toch niet zo maar gaan? Het is ook dorpsbelang en belangrijk voor de kinderen die zo veel plezier halen uit de gymnastieksport.’

Hij zocht contact met oud leidster Hillona Beugels en stelde voor om samen het bestuur te versterken: ‘Het gaat me aan het hart om een club die zo veel jaren goed heeft gedraaid met een fantastische onderlinge sfeer en waar saamhorigheid een anker was, ten onder te zien gaan. Omdat mijn aandacht inmiddels bij mijn eigen gezin ligt, heb ik getwijfeld. Maar met een goed plan en door het enthousiasme van de nog zittende bestuursleden Hans Weggemans en Martine de Groot, ben ik overstag gegaan.’

Minder uren

VKW gaat het komend seizoen minder uren aanbieden maar heeft wel de intentie om dit in de toekomst weer uit te breiden. Komend seizoen is gericht op ledenwerving en behoud. De jeugdcommissie krijgt een grote rol daarin en gaat komend seizoen allerlei nevenactiviteiten organiseren.

‘Bij gymvereniging VKW heerst een gezellige en positieve sfeer. De gymsport is zo leuk omdat je jezelf elke training kunt uitdagen met nieuwe onderdelen, het is nooit saai. Ondanks dat het een individuele sport is hebben wij echt een teamgevoel met elkaar en juichen we voor iedereen’, aldus Sanne Baas, turnster en jeugdcommissie lid.

De andere commissieleden vullen haar aan: ‘Wij willen plezier overbrengen op de jongere kinderen en een mooi nevenprogramma neerzetten. Zo zijn we zowel in de zaal als daarbuiten met elkaar aan het genieten en dat versterkt volgens ons de binding met de club.’

Wedstrijden

Komend turnseizoen wordt wel aan wedstrijden deelgenomen, maar buiten de regionale KNGU wedstrijden om. Hillona Beugels: ‘Het is voor kinderen erg belangrijk om aan gymlessen deel te kunnen nemen, zeker in de jongste leeftijdscategorie. Gymnastiek is de basis voor elke sport. Ze leren hun conditionele en lichamelijke mogelijkheden kennen, ontwikkelen zich motorisch op een speelse wijze en kunnen daarmee hun zelfvertrouwen vergroten. Het samenwerken en onderdeel zijn van een club draagt tevens bij aan een goede mentale gezondheid.’

VKW begint de gymlessen in de eerste schoolweek op de maandag en de woensdag. De lessen worden gegeven door turnleidster Inge Santing en gymjuf Willemijn de Noord.

De eerste twee lessen voor nieuwe leden zijn gratis. Kijk voor meer info op de website.

www.vkwgym.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe
menu