Vluchtelingen vertellen in Stefanuskerk in Westerbork hun verhaal. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe zien ze hun toekomst?

Omzien naar elkaar in Westerbork door middel van een speciale Stefanus Sessie. Foto: Sake Elzinga/Vrienden van de Stefanuskerk Westerbork

Vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Kazachstan, die sinds enige tijd in Westerbork wonen, vertellen op zondag 12 februari in de Stefanuskerk in Westerbork hun verhaal over hoe ze hier zijn terecht gekomen, wat ze daar allemaal voor hebben moeten doorstaan en hoe ze het leven hier nu ervaren.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Het is voor het eerst dat deze statushouders op een publiek podium vertellen waarom ze gevlucht zijn en hoe ze uiteindelijk in Westerbork zijn komen wonen.

Verblijfstatus

In Westerbork wonen inmiddels meerdere vluchteling-gezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Maar wie zijn ze? Wie kent hun verhaal? Wat hebben ze allemaal beleefd voordat ze voet op Nederlandse bodem zetten? Wat doen ze zoal? Wat zijn hun plannen voor de toekomst? Wat vinden ze van Westerbork en de mensen die er wonen? Journalist Henk ten Oever gaat over deze onderwerpen met hen in gesprek.

Behoud van historisch kerkgebouw

De bijeenkomst is een initiatief van de Vrienden van de Stefanuskerk die onder de noemer ‘Cultuurpodium Westerbork’ de zogenaamde ‘Stefanus Sessies’ organiseert, om geld in te zamelen voor het behoud van dit historische kerkgebouw. De statushouders hopen dat ze, door hun verhaal nu publiekelijk te vertellen, meer contacten kunnen krijgen met de plaatselijke bevolking.

Tijdens deze Stefanus Sessie worden er voor de gasten ook hapjes gemaakt en geserveerd uit de landen waar de vluchtelingen afkomstig uit zijn. De muzikale inbreng heeft deze middag raakvlakken met de landen waar de vluchtelingen vandaan komen.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur. De bijeenkomst is gratis. Meer informatie is hier te vinden.