Voorkomen is beter dan genezen. Regelmatig schrijven BOA's bekeuringen uit in natuurgebieden in Midden-Drenthe omdat regels overtreden worden

Fietsen bij Terhorsterzand. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het gebeurt te vaak dat een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bezoekers van een natuurgebied een bekeuring moet geven omdat de regels overtreden worden. Boswachter Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten: ,,Als je in de natuur op bezoek komt ben je van harte welkom, maar respecteer wel de regels die daar gelden.”
Lees meer over
Midden-Drenthe

Voorbeelden van overtredingen zijn het aanleggen van een kampvuur, illegaal vissen, geluidsoverlast of fout parkeren waardoor hulpdiensten oponthoud ondervinden. Om iedereen de kans te geven van het water en de zon te genieten gelden er regels in de natuur en rondom zwemplassen. Zo wordt overlast zoveel mogelijk beperkt en blijft het voor iedereen leuk.

Voorkomen

Nieuws

menu