Wethouder Jan Schipper (CDA) onder vuur over toekomst vakantieparken in Midden-Drenthe

In de meeste huizen op De Hullen wordt permanent gewoond, met of zonder gedoogvergunning. Marcel Jurrian de Jong

Het stoom kwam de commissie Algemeen Bestuur woensdagavond bijna uit de oren. De Nota Toekomst Vitale Vakantieparken 2022 stond op de agenda in Midden-Drenthe en wederom leidde dit onderwerp tot groot onbegrip.
Lees meer over
Midden-Drenthe

Behalve het CDA begreep niemand wethouder Jan Schipper (CDA). Pas toen de wethouder nadrukkelijk meerdere malen de toezegging deed het amendement van april 2021 uit te voeren keerde de rust morrend terug.

Recreatief- of woonbestemming

In het amendement staat dat de vakantieparken in Midden-Drenthe in de toekomst kunnen kiezen: óf een recreatieve bestemming óf woonbestemming. Om vaart te kunnen maken moeten echter eerst de pilots op de Hullen in Drijber (permanente bewoning) en Hart van Drenthe in Zwiggelte (recreatief) afgerond worden. En dat blijkt lastig te zijn. Er was onenigheid op het park in De Hullen en dus zijn de gesprekken even in de ijskast gelegd. Wethouder Jan Schipper hoopt echter binnenkort de gesprekken weer op te kunnen starten.

Amendement in de hand

Actie en resultaten, dat wil de commissie en met het amendement in de hand. Arnoud Knoeff, D66: ,,We drijven roerloos rond”, Joop Kramer, PvdA: ,,Bijzonder weinig vertrouwen”, Henk Heideveld, ChristenUnie: ,,Troebel water”, Hans Klaassens, VVD: ,,Hak eens knopen door”, Jan Jonker, Gemeentebelangen Midden-Drenthe: ,,Er is weinig gedaan.” Uit deze reacties bleek dat de commissie geen of nauwelijks vorderingen ziet. Alleen Marinus Louissen, CDA was positief: ,,Helder stuk”.

Portefeuillehouder Jan Schipper proefde wel degelijk de twijfel van de commissie of het amendement überhaupt wel wordt uitgevoerd. Het gebrek aan vertrouwen ontstond eind vorig jaar toen tijdens een bijeenkomst op De Hullen op verzoek van de Vereniging van Eigenaren (VVE) ook andere opties aan bod kwamen.

Links- of rechtsaf

Schipper deed daarom woensdagavond nog eens nadrukkelijk de toezegging dat de parken in de toekomst wel degelijk moeten kiezen: of linksaf, of rechtsaf. Maar eerst moet de pilot op De Hullen worden afgerond voordat een inhaalslag gemaakt kan worden in het vervolgproces.

Nieuws

menu